Opplæringssenteret tilbyr kompetanseheving for voksne på ulike områder gjennom norskopplæring for innvandrere. Senteret skal bidra til at skolens deltakere integreres i samfunns- og arbeidsliv gjennom dialog og samhandling på skolen, med arbeidsliv og frivillighet.

Voksenopplæringssenteret i Porsgrunn er ressurssenter preget av mangfold i brukergruppene og i arbeidsmetoder og voksenpedagogikk. Visjonen til voksenopplæringssenteret er: «Mestring gjennom læring og kunnskap. I tillegg til Kirkens Bymisjon samarbeider Voksenopplæringssenteret med Norsk Folkehjelp, Røde Kors og Kristent Innvandrerarbeid.

Kirkens Bymisjon bidrar med ulike aktiviteter som fremmer inkludering i samfunn og styrker norskkunnskaper. Eksempler på aktiviteter: Diskusjonsgruppe, brettspill, sjakk, turgruppe og kreative aktiviteter med håndarbeid. Kirkens Bymisjon har også ansvar for en gruppe elever siste lørdag i måneden. Da er vi ute i Oklungen på vedhogst. Her er det hogst, mat og hygge rundt bålet.

Ta gjerne kontakt om du synes dette kunne være moro å delta på: hakon@skbat.no