Hver dag. Hele døgnet. Hele året.

24sju kan kontaktes til alle tider, på døra eller per telefon. Ingen henvisning, betaling eller endringskrav!

Du finner oss i Tollbugata 3, midt i Oslo sentrum
 • Alltid tilgjengelig

  Nesten 90 prosent av våre besøkende sier de føler seg sett og tatt på alvor. Og at de får hjelp når de kommer.

 • Ingen endringskrav

  Over 80 prosent mener vi ikke stiller for store forventninger til endring.

 • Alltid fleksible

  Ditt behov og ønske om samarbeid avgjør. Vi støtter deg i din totale livssituasjon.

Dette kan vi bidra med:

Det er en lav terskel for å komme inn våre dører og be om vår bistand, men hver og en av de som kommer vil få tilbud om bistand som er bredt og tverrfaglig sammensatt.

 • Du kan få hjelp til å komme i kontakt med ditt tiltaksapparat.
 • Du kan spørre om akuttovernatting. Hensikten er videre bistand, som vi avtaler sammen. Det er få plasser og én natt av gangen.
 • Du kan få vurdert infeksjoner og sår, få utredet ulike symptomer på somatisk sykdom, få henvisning til somatisk og psykisk helsehjelp og hjelp med søknad til avrusning og behandling.
 • Er du bostedsløs starter vi prosessen mot at du kan få en tilpasset bolig – midlertidig eller permanent.
 • Er du bostedsregistrert i en annen kommune enn Oslo, kartlegger vi ditt behov for hjemreise og kontakt med et nødvendig tiltaksapparat.
 • Du kan få noen å prate med, både om livet ditt her og nå, en vanskelig situasjon du har vært i eller vet kommer, eller rett og slett hva du måtte drømme om for fremtiden.