Presse

Pressetelefon med vaktordning (ikke sms): 404 30 909
Utenfor ordinær arbeidstid og i helg: Kommunikasjonssjef Ragnhild Kaski, tlf.: 411 01 621 eller mail: ragnhild.kaski@bymisjon.no