Ditt behov og ditt ønske om samarbeid avgjør

Det skal være en lav terskel for å komme inn våre dører og be om vår bistand.

Hva kan vi hjelpe deg med?

Det er det ditt behov og ditt ønske om samarbeid som avgjør. En kartleggingssamtale er utgangspunktet  for hvordan vi samarbeider videre og hvilke tiltak som iverksettes.

  • Du kan få hjelp til å komme i kontakt med ditt hjelpeapparat. Eller hjelp til etablering av dette.
  • Du kan spørre om akuttovernatting. Hensikten er videre bistand, som vi avtaler sammen. Det er få plasser.
  • Er du bostedsløs og ønsker tak over hodet, får du hjelp med prosessen. Hjemreise til annen kommune er et av alternativene.
  • Du kan vurderes for rask oppstart på substitusjonsmedisiner, dersom du står uten et annet tilbud. Vi henviser samtidig videre til spesialisthelsetjeneste (LAR).
  • Du kan få vurdert infeksjoner og sår, få utredet ulike symptomer på somatisk sykdom, få henvisning til somatisk og psykisk helsehjelp og hjelp med søknad til avrusning og behandling.
  • Du kan få noen å prate med, både om livet ditt her og nå, en vanskelig situasjon du har vært i eller vet kommer, eller om hva du drømmer om for fremtiden.

Gjennom vår erfaring, kunnskap og kontakt med det offentlige og øvrige tiltaksapparatet finner vi i samarbeid fram til mulige tiltak for den enkelte. Tilbudet vårt er fleksibelt, mangfoldig og helhetlig.

Er du en pårørende som søker råd?

Vi har mye kontakt med pårørende over telefon.  Det er en viktig og ønsket kontakt. I all hovedsak henvender pårørende seg for råd og veiledning.  Hvor omfattende samarbeidet med pårørende er avhenger av den enkelte brukers livssituasjon og skriftlig samtykke til denne kontakten.

 

  • "Jeg er bare så utrolig takknemlig hver dag for at dere finnes og tar dere tid til å lytte og snakke om stort og smått. DERE ER ENGLER. Og når jeg er clean, sign me up så kommer jeg og hjelper dere. Hadde ikke vært i live uten dere."

    Bruker av 24sju