Aktivitetshuset Prindsen er et sted for mennesker med psykiske lidelser og/eller rusproblemer i bydel Grünerløkka.

Huset er åpent alle hverdager samt en del helligdager. Det er vanlig å stikke innom for sosialt samvær, kreativ virksomhet eller delta i mer regelmessige kurs, grupper, turer og aktiviteter. Man kan også få informasjon om rettigheter, hjelp til å skrive søknader eller til å ta kontakt med offentlige etater.

Fire ansatte medarbeidere driver huset i samarbeid med frivillige og brukere. Aktivitetshuset drives på oppdrag av bydel Grünerløkka.

Vi spiser lunsj sammen hver dag kl. 12.00 (10 kr), og middag på torsdager kl. 17.00 (20 kr). Fredager kl. 15.00 serveres det kaffe og kake (gratis).

De fleste aktivitetene på Aktivitetshuset Prindsen er gratis, men brukerne betaler en egenandel på 20,- ved deltagelse på enkelte aktiviteter slik som kino. Det er også en egenandel ved sommerferieturene våre til Hvasser.

Vårt mål

  • På Aktivitetshuset Prindsen er målet å bidra til å skape rammer rundt en meningsfull tilværelse for de mennesker som mer eller mindre permanent er avskåret fra deltagelse i normalsamfunnets aktiviteter.
  • Vi ønsker å bidra til økt livskvalitet på brukernes premisser, uten forventninger og krav om de store forandringer.
  • Vi tror på aktiv deltakelse og styring i eget liv og går i liten grad inn for å forandre brukernes atferd eller livssituasjon.
  • Alle mennesker har i utgangspunktet de ressursene i seg som de trenger for å løse egne livsproblemer. Vår oppgave er å støtte den enkelte i sine valg og fokusere på ressurser og muligheter.

Brukernes beskrivelser av Aktivitetshuset Prindsen:

”Aktivitetshuset skal være en møteplass der man kan treffe andre og hjelpe hverandre, både fysisk og psykisk. Mange har ikke noe sted å være, kommer seg ikke ut. Her kan de komme, og kommer de ikke en dag blir de savnet. Det er betryggende.”

”Et sted man kan være menneske, være seg selv. Det er svært lite fordommer, få regler – et hyggelig sted å være. Folk er åpne for at folk har et problem. Tør å være syk når man er syk, uten å føle at man blir sett ned på.»

”Aktivitetshuset er et sted med mange aktiviteter, et sted der jeg kan føle trygghet, der jeg kan delta hvis jeg vil. Dette letter trykket på livssituasjonen min og gir meg fred i sinnet. Tidligere brukte jeg rusmidler i håp om å oppnå denne tryggheten.»

Våre samarbeidspartnere

Aktivitetshuset har flere faste samarbeidspartnere, som bidrar på ulike måter for å gjøre driften vår lettere – og for å skape mer trivsel for brukere, frivillige og ansatte. De viktigste er Kiwi Storgata / Norgesgruppen (matvarer), Torso Vulkan (kunst- og tegneutstyr), Friele (kaffe) og Sodexo (middag til førjulsfest).