Kirkens Bymisjon drifter et sanitær- og nødovernattingstilbud for EØS-borgere som oppholder seg i Kristiansand primært for å tigge.

Dette er et humanitært tiltak i samarbeid med Røde Kors og Frelsesarmeen – samt Kristiansand kommune.

Målet for disse to lavterskeltilbudene er å gi tiggerne som oppholder seg i Kristiansand en mer verdig hverdag. Sanitæranlegget er åpent hele året og er en enkel brakke med dusj og toalett.

Nødovernattingstilbudet er åpent i vintermånedene når det er for kaldt å sove utendørs.

Organisasjonene har gjennom dette fellesprosjektet, og andre egne tiltak, fått god kjennskap til de ulike familiene/gruppene og god kontakt med personene i miljøene. Dette gjør at arbeidet blir lettere å organisere og utfordringer som måtte oppstå kan håndteres løpende.
Tilbudene kan driftes med relativt små ressurser og likevel fungere veldig godt. I følge politiet gir det en positivt effekt på konfliktbildet i byen og det samme erfarer vi som jobber med målgruppen.

Enkle humanitære tiltak som dette er med på å forbedre forholdene til denne gruppen betraktelig.