Akuttovernattingen på Haugalandet (emergency shelter) drives av Kirkens Bymisjon og er et tilbud for fattige tilreisende fra EØS-området.

Overnattingslokalet ligger sentralt i byen og har plass til 20 gjester, fordelt på fem soverom. Det koster 20 kr. pr. natt, og det er mulig å reservere en seng for inntil 5 dager om gangen.

Tiltaket tilrettelegges for både kvinner og menn. Brukere av akuttovernattingen får dekket grunnleggende menneskelige behov som husly, tilgang til toalett og dusj. De har også mulighet til å vaske klær, tilberede mat på kjøkken, samt tilgang til internett.

Ønsker du å være frivillig på overnattingen eller i prosjekt hjerterom er du velkommen til å ta kontakt med oss.

Bakgrunn

Bakgrunnen for initiativet var et økende antall fattige tilreisende i byen og manglende akutt-tilbud fra det offentlige. Akuttovernattingen gir fattige tilreisende til Haugesund et trygt, rolig og varmt overnattingstilbud. Tiltaket springer ut fra Kirkens Bymisjons oppdrag om å avdekke, lindre og forandre, med visjonen om at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Prosjektet skal bidra til verdighet og trygghet til mennesker som til daglig lever sitt liv i offentlighet.

Akuttovernattingen ble etablert i Haugesund januar 2016 og tilbudet blir driftet av Kirkens Bymisjon med/gjennom midler fra Justis- og beredskapsdepartementet. Det retter seg mot fattige tilreisende innenfor EØS-området som oppholder seg i Haugesund over en begrenset tidsperiode og som befinner seg i en situasjon preget av sosial nød.

Registrering og overnatting

Overnattingslokalet ligger sentralt i byen (Bjørnsonsgt. 52 rett ved siden av Høyskolen i Haugesund sentrum) og har plass til 20 gjester, fordelt på fem soverom. Det koster 20 kr. pr. natt, og det er mulig å reservere en seng for inntil 5 dager om gangen.

 

Prosjekt hjerterom

Høsten 2016 startet frivillige i samarbeid med Kirkens bymisjon opp to tiltak som skulle gi mulighet for supplement til tigging og salg av magasiner for tilreisende i en prekær livssituasjon. Flere av overnattingsgjestene fikk opplæring i toving av sitteunderlag og i dropskoking. Produktene ble godt mottatt, og under et julemarked vi arrangerte i desember samme år ble alle varene utsolgt til stor glede for alle involverte. Vi har fortsatt tiltakene etter jul, og produksjonen av produktene er nå godt i gang.