"Arbeid" er et individuelt tilrettelagt arbeidstiltak for personer som har håp, ønske og motivasjon om å skape positiv endring i eget liv gjennom å arbeide.

Hos Kirkens Bymisjon Porsgrunn kan man få arbeide innenfor kjøkken, kafé og butikk, og oppleve læring, mestring og positive fellesskap. Arbeid, arbeidstrening og tilstrekkelig med tid er viktige verktøy og virkemiddel i den individuelle oppfølgingen av deltakerens mål om endring.

«Arbeid» er et arbeidstilbud utenfor NAVs tiltaksportofølje og deltaker må ha sin grunninntekt fra offentlige stønader.

 

Silje Gjervik Lia

Tiltaksleder, Arbeid og FRI

40344444

silje@skbat.no