Mann i oransje vest fra Kirkens Bymisjon plukker søppel.

Arbeidstiltak

Kirkens Bymisjon jobber for at mennesker skal erfare at det er rom for alle - og bruk for alle!

Dette vil vi:

  • Vi vil bidra til et fleksibelt og inkluderende arbeidsliv der mennesker kan delta, i varierende livssituasjoner og med ulike forutsetninger.
  • Vi vil lage arenaer der mennesker kan styrke sin kompetanse, tilhørighet og tillit/selvtillit.
  • Vi vil bistå mennesker som trenger en treningsarena på vei inn i ordinært lønnsarbeid.
  • Vi vil ha et bredspektret tilbud om arbeid, aktivitet og frivillig innsats, for at flest mulig skal finne et tilbud som passer.

"Nå som jeg jobber, opplever jeg at folk gir meg tommel opp. Tidligere viste folk meg finger’n!"

Dette gjør vi:

  • Kirkens Bymisjon tilbyr tilpassede arbeidsplasser med stor variasjon av arbeidsoppgaver. Enten i form av dagsarbeid eller ulike verksteder og produksjonssteder der medarbeiderne i et inkluderende fellesskap kan øke sin kompetanse, sin tilhørighet i arbeidslivet, og eventuelt sine språkferdigheter.
  • Kirkens Bymisjon samarbeider med NAV og kommuner om målrettet arbeidstrening for å bidra til at medarbeiderne kommer over i ordinært lønnsarbeid.
  • Kirkens Bymisjon samarbeider med enkeltmennesker og organisasjoner for å etablere bedrifter og virksomheter, noe som ofte omtales som sosialt entreprenørskap.
  • Kirkens Bymisjon legger til rette for at mennesker kan engasjere seg i frivillig, ulønnet arbeid, til glede og nytte for seg selv og andre.
  • Ved å delta i høringer, politiske prosesser og informasjonsarbeid, prøver Kirkens Bymisjon å påvirke samfunnsutviklingen i retning av et inkluderende og fleksibelt arbeidsliv.

Tiltak

Sted

Les også

Jobb1: Arbeidsglede og fellesskap

«Jobb1» er et lavterskel arbeidstiltak for mennesker med utfordringer knyttet til psykisk helse og rus. For arbeiderne gir det en mening i hverdagen, samtidig som fellesskapet med arbeidskollegaene gir et pusterom.

Rune Løtvedt, daglig leder ved sykkelverkstedet og arbeidstilbudet Pedalen i Sarpsborg

Rune gikk fra arbeidstrening til lederstilling

I mange år bestod livet til Rune Løtvedt (45) av rus, kriminalitet og fengsel. Idag leder han Kirkens Bymisjons sykkelverksted i Sarpsborg.