Arbeidstiltak

Kirkens Bymisjon jobber for at mennesker skal erfare at det er rom for alle - og bruk for alle!

Mann i oransje vest fra Kirkens Bymisjon plukker søppel.
Arbeidstiltak.

Våre tiltak

Dette vil vi:

  • Vi vil bidra til et fleksibelt og inkluderende arbeidsliv der mennesker kan delta, i varierende livssituasjoner og med ulike forutsetninger.
  • Vi vil lage arenaer der mennesker kan styrke sin kompetanse, tilhørighet og tillit/selvtillit.
  • Vi vil bistå mennesker som trenger en treningsarena på vei inn i ordinært lønnsarbeid.
  • Vi vil ha et bredspektret tilbud om arbeid, aktivitet og frivillig innsats, for at flest mulig skal finne et tilbud som passer.

"Nå som jeg jobber, opplever jeg at folk gir meg tommel opp. Tidligere viste folk meg finger’n!"

Dette gjør vi:

  • Kirkens Bymisjon tilbyr tilpassede arbeidsplasser med stor variasjon av arbeidsoppgaver. Enten i form av dagsarbeid eller ulike verksteder og produksjonssteder der medarbeiderne i et inkluderende fellesskap kan øke sin kompetanse, sin tilhørighet i arbeidslivet, og eventuelt sine språkferdigheter.
  • Kirkens Bymisjon samarbeider med NAV og kommuner om målrettet arbeidstrening for å bidra til at medarbeiderne kommer over i ordinært lønnsarbeid.
  • Kirkens Bymisjon samarbeider med enkeltmennesker og organisasjoner for å etablere bedrifter og virksomheter, noe som ofte omtales som sosialt entreprenørskap.
  • Kirkens Bymisjon legger til rette for at mennesker kan engasjere seg i frivillig, ulønnet arbeid, til glede og nytte for seg selv og andre.
  • Ved å delta i høringer, politiske prosesser og informasjonsarbeid, prøver Kirkens Bymisjon å påvirke samfunnsutviklingen i retning av et inkluderende og fleksibelt arbeidsliv.

Les også

Her skaper de både jobb og gaver med mening

Kasserte vinflasker blir til vaser, vannkarafler og lysholdere. I et gammelt industrilokale i Haugesund har tidligere rusavhengige startet gründervirksomhet med suksess.

Et møte med Daniel, en svært aktiv mann i Kirkens Bymisjon

Samfunnet vårt består av mennesker som deltar på forskjellig vis. Enkelte er med på mye og andre på mindre. Sånn er det selvsagt også her i Kirkens Bymisjon i Kristiansand. En av dem som er med på svært mye er Daniel.