Behandling og helsehjelp

Kirkens Bymisjon tilbyr profesjonell helsehjelp, behandling og oppfølging på en rekke områder innen fysisk og psykisk helse.

Våre helsetilbud er blant annet:

  • Tverrfaglig spesialisert behandling på rusfeltet
  • Helsestilbud til papirløse migranter
  • Heldøgns mottak for mennesker med psykiske lidelser i rusmiljøer
  • Ungdomspsykiatrisk behandlingstilbud
  • Tiltak på Hiv/Aids-feltet
  • Primærmedisinsk verksted i minoritetsmiljøer
  • Selvmordsforebyggende tiltak gjennom krisetelefon og nettjeneste
  • Sykehjem og helsestasjon for eldre

Les også

Én sommerkveld ødela 10 år

Ofte ser man noen fellestrekk blant dem som havner i rusens klør. Slett ikke alltid, men ofte. I historien til Rudi Ask (43) finner du ingen av dem. Jo, forresten – ett: Gleden over å ha kommet ut av det.

Ansatte fra helsesenteret for papirløse driver oppsøkende arbeid i Oslo.

Ny rapport: Grupper faller utenfor helsevesenet i Europa

“Manglende tilgang på universell helsehjelp setter folkehelsen i fare” sier en rapport utarbeidet av humanitære organisasjoner i Europa som ble sluppet i dag. Helsesenteret for papirløse migranter, som er drevet av Kirkens Bymisjon og Røde Kors, har bidratt til rapporten.