Behandling og helsehjelp

Kirkens Bymisjon tilbyr profesjonell helsehjelp, behandling og oppfølging på en rekke områder innen fysisk og psykisk helse.

Våre behandlingsinstitusjoner drives på oppdrag og i samarbeid med offentlige helsemyndigheter.

PS: Denne siden er under arbeid. Oppdatert og utfyllende innhold kommer.

Våre helsetilbud er blant annet:

  • Tverrfaglig spesialisert behandling på rusfeltet
  • Helsestilbud til papirløse migranter
  • Heldøgns mottak for mennesker med psykiske lidelser i rusmiljøer
  • Ungdomspsykiatrisk behandlingstilbud
  • Tiltak på Hiv/Aids-feltet
  • Primærmedisinsk verksted i minoritetsmiljøer
  • Selvmordsforebyggende tiltak gjennom krisetelefon og nettjeneste
  • Sykehjem og helsestasjon for eldre

Tiltak

Sted

Les også

Ansatte fra helsesenteret for papirløse driver oppsøkende arbeid i Oslo.

Ny rapport: Grupper faller utenfor helsevesenet i Europa

“Manglende tilgang på universell helsehjelp setter folkehelsen i fare” sier en rapport utarbeidet av humanitære organisasjoner i Europa som ble sluppet i dag. Helsesenteret for papirløse migranter, som er drevet av Kirkens Bymisjon og Røde Kors, har bidratt til rapporten.

Siv Løvland står på jernbanetorget i Oslo

Lyst på livet

Hun bretter villig opp ermet og viser tatoveringen: "I wanna live the life I wanna live". Hun tok den da hun endelig kjente at hun kunne stå støtt etter mangte år med rus, og visste: Jeg vil leve mitt eget liv.