Boligtiltak

Å bo trygt er et grunnleggende menneskelig behov. Et liv uten fast eller trygg bolig gjør det vanskelig å få frem de ressursene som kreves for å kunne delta eller bidra i samfunnet. Alle kan bo. Alle trenger et hjem.

Dette vil vi:

 • Kirkens Bymisjon arbeider for at mennesker som av ulike grunner står uten trygg bolig får anledning til skaffe seg et varig hjem, og nødvendig hjelp til å bo der.
 • Vi ønsker at folk får hjelp til å mestre hverdagen i eget hjem, med utfordringer som hverdagsøkonomi, gode vaner og rutiner.
 • Vi ønsker bekjempe bostedsløshet, redusere og forhindre utkastelse og øke kvaliteten i bolighjelpetilbudet.
 • Kirkens Bymisjon vil være med å videreutvikle sosialt arbeid i bolig i Norge, og arbeider aktivt med undervisning, idèutvikling, politisk påvirkning og prosjektering av nye tilbud.

Dette gjør vi:

 • Kirkens Bymisjon bistår vanskeligstilte på boligmarkedet med å finne bolig – og å beholde den.
  Vi har ulike tilbud forskjellige steder i landet.
 • Alle kan bo. I Oslo har vi ca 70 boliger til formidling og oppfølging blant mennesker som strever med rusavhengighet, psykisk lidelse og isolasjon. Boligene er varige.
  Utfordringene med eget hjem for mange er hvordan man bor.
  Bo-oppfølging etter etablering i ny bolig er derfor helt avgjørende i vårt arbeid.
  Etter soning. I bla. Drammen, Tønsberg og Trondheim driver Kirkens Bymisjon tiltak som tilbyr bolig, arbeid og et rusfritt nettverk til personer som blir løslatt fra fengsel, eller har behov for oppfølging etter rusbehandling. Noen får en treningsbolig den første tiden.
 • Boligskole. Mange trenger å lære å bo. Vi tilbyr ulike former for kurs og erfaringsutveksling om gode måter å mestre hjem og bolig på.
 • Aktivitet. Til noen av våre boligtilbud er det knyttet sysselsetting og aktivitet, med gode muligheter for å etablere nytt og rusfritt nettverk.
 • Akuttovernatting. Mange er midlertidig hjemløse og trenger akuttovernatting. I flere byer driver vi overnattingstilbud for tilreisende bostedsløse , og andre som trenger tilbud på vei til eget hjem.

Les også

Én sommerkveld ødela 10 år

Ofte ser man noen fellestrekk blant dem som havner i rusens klør. Slett ikke alltid, men ofte. I historien til Rudi Ask (43) finner du ingen av dem. Jo, forresten – ett: Gleden over å ha kommet ut av det.