Eldreomsorg

Kirkens Bymisjon ønsker at mennesker skal erfare at de er hele personer hele livet, at «vi lever – ikke bare overlever.» 

Dette vil vi:

  • Styrke helhet: Vårt menneskesyn utfordrer oss til å drive åpne virksomheter som ivaretar fysiske, psykiske, sosiale og åndelige sider ved livet. Vi legger derfor vekt på tverrfaglig kompetanse ved virksomhetene. Vi tilrettelegger for samspill med nærmiljøet og driver systematisk arbeid med kultur, frivillighet, nettverk og pårørende.
  • Påvirke: Vi driver et utstrakt utviklingsarbeid, og dokumenterer og deler våre erfaringer. Vi vil på denne måten være en konstruktiv kraft og aktiv bidragsyter på våre fagfelt. Slik vil vi løfte både interesse, status og faglighet på våre arbeidsfelt.
  • Være handlende og ubyråkratiske: Vi er en seriøs, nytenkende og samarbeidssøkende tjenesteyter. Vi søker kontinuerlig utvikling i ordinær drift, eller ved særskilt nyskaping i egne prosjekter – gjerne i samspill med andre aktører.
  • Være til stede i byen som diakonal aktør på våre fagområder.

3210

eldre benytter seg årlig av Kirkens Bymisjons sykehjem, seniorsentre, dagtilbud og andre tiltak

Dette gjør vi:

  • Heldøgns pleie- og omsorg ved fire sykehjem i Oslo
  • Eldreboliger og Omsorg +
  • Forebyggende og helsefremmende arbeid blant eldre i Oslo, bl.a gjennom seniorsentre og pårørendeskole.
  • Utviklingsprosjekter og innovativt arbeid i eldreomsorgen

Les også

Coveret til barneboken Bonsai.

Bonsai – en barnebok om døden

Barn er også pårørende når besteforeldre eller andre familiemedlemmer dør. Nå kommer boka som kan åpne samtaler og tanker om døden, også for barna.

Beborere og ansatte i Kirkens Bymisjon under tildelingen av seniorprisen

Oslo kommunes seniorpris til «Dette er mitt liv»

Prosjektet «Dette er mitt liv» er tildelt Årets seniorpris fra Oslo kommune, for beste aldersvennlige tiltak i 2017. Prosjektet sørger for at ungdom og eldre møtes over tid og samarbeider om en minnebok fra den eldres liv.