Sykehjem

Kirkens Bymisjon drifter flere sykehjem i Oslo. Vår modell er "det åpne sykehjemmet" som tar utgangspunkt i et helhetlig syn på personens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov gjennom hele livet.

Sterke fagmiljøer

Våre sykehjem prioriterer å utvikle sterke fagmiljøer innen helse, omsorg, pleie og demens. I tillegg til sykehjemmets helsefaglige personell, har vi dyktige kultur- og frivilligledere ved alle våre institusjoner.

Det åpne sykehjem – et møtested i nærmiljøet

Vi jobber målrettet for at sykehjemmene skal være møtesteder i nærmiljøet: Arbeid med frivillighet, kultur, nærmiljø, nettverk og pårørende er pilarer i satsingen. På hvert av disse områdene utvikler vi stadig nyskapende og tverrfaglige prosjekter med vekt på beboernes ressurser og friske sider.

Det åpne sykehjemmet forebygger at livet på institusjon blir en lukket verden avsondret fra det øvrige livet i nærmiljøet. Ved å åpne opp får den enkelte bruker og pårørende økt tilgang til meningsfulle opplevelser i fellesskap med andre. Samtidig forsterker og muliggjør det et levende og livskraftig frivillig arbeid.

Det åpne sykehjemmet bidrar til at relasjoner skapes og nettverk bygges mellom mennesker.

 

Slik søker du plass ved Kirkens Bymisjons sykehjem!

Her er informasjon om søknad til våre sykehjem