Fattigdoms­tiltak

Kirkens Bymisjons arbeider for et samfunn uten fattigdom, der alle har de ressursene de trenger for å ta del i samfunnet. Les om hvordan vi gjør det her!

Dette vil vi:

  • Vi vil at alle barn skal erfare å være inkludert og kunne delta i fritidsaktiviteter og hverdagsliv sammen med familie og venner.
  • Vi vil jobbe med forebygging og inkludering for å forhindre at fattigdom går i arv i familier og nabolag.
  • Vi vil jobbe for en rettferdig fordeling av ressurser, rettigheter og muligheter.
  • Vi vil at det skal være lov til å be om hjelp – også med en kopp i hånda på fortauet, når en er i en vanskelig livssituasjon.
  • Vi vil at tilreisende som kjenner på kroppen hva fattigdom innebærer, skal møtes med respekt og med et tjenestetilbud som sikrer at grunnleggende behov kan ivaretas.

Dette gjør vi:

  • I kampen mot fattigdom og for en mer rettferdig fordeling av ressurser, makt og muligheter, samarbeider Kirkens Bymisjon med organisasjoner og personer som selv har erfart hva utenforskap og fattigdom innebærer.
  • Gjennom forebyggende arbeid, møtesteder, leksehjelp, samtaletilbud, gratis utlånssentraler for fritidsutstyr m.m. arbeider Kirkens Bymisjon for å redusere utenforskap blant barn og unge.
  • Gjennom ulike tiltak i nærmiljøet, frivilligsentraler, juridiske tjenester, arbeidsrettede tiltak, boligsosialt arbeid og samarbeid med minoritetsmiljøer er målet å bidra til inkludering, deltakelse og at mennesker kan få oppfylt sine rettigheter
  • Gjennom tilbud som akuttovernatting, sanitærtilbud, helsehjelp m.m. søker Kirkens Bymisjon å bidra til at alle, også tilreisende, kan dekke sine grunnleggende behov.
  • Ved å delta i høringer, politiske prosesser og informasjonsarbeid, prøver Kirkens Bymisjon å påvirke samfunnsutviklingen i retning av et inkluderende samfunn med mer rettferdig fordeling.

Les også

Tobarnsmoren Ellen må be om hjelp for å gi barna en god jul

Hun synes det er sårende, flaut og skambelagt å være fattig, men har erfart at hun ikke mister verdigheten selv om hun får hjelp til jula. - Jeg gjør bare min plikt, sier Ellen.

Derfor starter vi gratis matservering for fattige tilreisende

Børre Arnøy, rådgiver i Kirkens Bymisjon, mener sultne mager må ha forkjørsrett. Han vil ha den nye matserveringen for fattige tilreisende i Oslo i gang så fort som mulig.