Fattigdoms­tiltak

Kirkens Bymisjons arbeider for et samfunn uten fattigdom, der alle har de ressursene de trenger for å ta del i samfunnet. Les om hvordan vi gjør det her!

Fattigdom er et vanskelig, og kanskje et provoserende ord, i ett av verdens rikeste land. Offisielle tall slår likevel fast at omlag hvert tiende barn i Norge lever i familier med vedvarende lav inntekt, noe som fører til høy risiko for utenforskap. I vårt arbeid i Kirkens Bymisjon ser vi mange eksempler på økonomisk fattigdom. I tillegg er det slik at mange mangler de rettighetene eller det sosiale nettverket de trenger for å ha en bra livssituasjon.

Dette vil vi:

  • Vi vil at alle barn skal erfare å være inkludert og kunne delta i fritidsaktiviteter og hverdagsliv sammen med familie og venner.
  • Vi vil jobbe med forebygging og inkludering for å forhindre at fattigdom går i arv i familier og nabolag.
  • Vi vil jobbe for en rettferdig fordeling av ressurser, rettigheter og muligheter.
  • Vi vil at det skal være lov til å be om hjelp – også med en kopp i hånda på fortauet, når en er i en vanskelig livssituasjon.
  • Vi vil at tilreisende som kjenner på kroppen hva fattigdom innebærer, skal møtes med respekt og med et tjenestetilbud som sikrer at grunnleggende behov kan ivaretas.

"Det blir ofte «nei» når de vil ha noe ekstra. Den minste jentungen har begynt å spørre: «er vi fattige mamma?» Da svarer jeg nei, for vi har både tv og Playstation."

Dette gjør vi:

  • I kampen mot fattigdom og for en mer rettferdig fordeling av ressurser, makt og muligheter, samarbeider Kirkens Bymisjon med organisasjoner og personer som selv har erfart hva utenforskap og fattigdom innebærer.
  • Gjennom forebyggende arbeid, møtesteder, leksehjelp, samtaletilbud, gratis utlånssentraler for fritidsutstyr m.m. arbeider Kirkens Bymisjon for å redusere utenforskap blant barn og unge.
  • Gjennom ulike tiltak i nærmiljøet, frivilligsentraler, juridiske tjenester, arbeidsrettede tiltak, boligsosialt arbeid og samarbeid med minoritetsmiljøer er målet å bidra til inkludering, deltakelse og at mennesker kan få oppfylt sine rettigheter
  • Gjennom tilbud som akuttovernatting, sanitærtilbud, helsehjelp m.m. søker Kirkens Bymisjon å bidra til at alle, også tilreisende, kan dekke sine grunnleggende behov.
  • Ved å delta i høringer, politiske prosesser og informasjonsarbeid, prøver Kirkens Bymisjon å påvirke samfunnsutviklingen i retning av et inkluderende samfunn med mer rettferdig fordeling.

Tiltak

Sted

Les også

Derfor starter vi gratis matservering for fattige tilreisende

Børre Arnøy, rådgiver i Kirkens Bymisjon, mener sultne mager må ha forkjørsrett. Han vil ha den nye matserveringen for fattige tilreisende i Oslo i gang så fort som mulig.