Prostitusjon

Kirkens Bymisjon har tilbud til personer som selger eller har solgt seksuelle tjenester. Vårt grunnleggende fokus er skadereduserende arbeid og å tilrettelegge for alternativer til prostitusjon.

Kirkens Bymisjon vil:

  • bistå alle som ønsker kontakt med oss, uavhengig av alder, kjønn, kulturell bakgrunn, religion eller seksuell orientering – uavhengig av årsak.
  • være en aktør med god kunnskap og offentlig påvirkningskraft på feltet.
  • tilby god sosialfaglig oppfølging gjennom praktisk bistand, omsorg, støtte og sosialt fellesskap.

Dette gjør vi:

  • Oppsøkende arbeid. Gjennom oppsøkende arbeid kartlegger vi de ulike prostitusjonsmiljøene og etablerer kontakt med personer med prostitusjonserfaring.
  • Sosialfaglig oppfølging. Vi bistår enkeltpersoner og grupper ut fra egendefinerte ønsker og behov
  • Helse. Vi har fokus på fysisk og seksuell helse gjennom informasjon, tilbud om HIV-test, utdeling av prevensjon og hygieneartikler og kurskvelder i seksuell helse. Vi har fokus på psykisk helse gjennom forståelse av traumer og håndtering av traumesymptomer.
  • Samvær. Vi tilrettelegger for fellesskap og sosialt samvær for å forebygge og redusere ensomhet gjennom måltider, turer, fester og aktiviteter.
  • Natthjem. Gjennom overnattingstilbud tilbyr vi vask av tøy, ren seng, samtaler og evt.formidling til hjelpeapparatet.
  • Påvirkning. Kirkens Bymisjon arbeider også sosialpolitisk gjennom å systematisere og dele erfaringer og kunnskap både nasjonalt og internasjonalt. Viktige stemmer i påvirkningsarbeidet er brukerråd.