Miljøtiltak

Kirkens Bymisjons verdigrunnlag forplikter oss til å verne om miljøet og stå for en ansvarlig ressursforvaltning.

Kirkens Bymisjon styrker stadig miljøperspektivet. Det skjer blant annet gjennom Miljøfyrtårnsertifisering av våre tiltak.

Dette er et uttrykk for solidaritet med hele det globale fellesskapet, og med kommende generasjoner. Vi vet at miljøødeleggelser ofte rammer sosialt marginaliserte og fattige grupper hardest.

Vi vil kjennes ved:

• at vi i alt vårt arbeid tar ansvar for miljøet, både av hensyn til vår samtid og kommende generasjoner

Derfor vil vi:

• gjennomføre miljøtiltak på alle våre virksomheter, med sikte på miljøsertifisering
• ha fokus på energisparende tiltak
• sette fokus på de sosiale dimensjonene ved miljøforringelse, lokalt og globalt.

Kirkens Bymisjon driver også innsamling av tøy, sko og tekstiler en rekke steder i Norge.