Miljøtiltak

Kirkens Bymisjons verdigrunnlag forplikter oss på å verne om miljøet og stå for en ansvarlig ressursforvaltning.

Kirkens Bymisjon styrker stadig miljøperspektivet. Det skjer blant annet gjennom Miljøfyrtårnsertifisering av våre tiltak.

Vi vil kjennes ved:

• at vi i all vårt arbeid tar ansvar for miljøet, både av hensyn til vår samtid og kommende generasjoner

Derfor vil vi:

• gjennomføre miljøtiltak på alle våre virksomheter, med sikte på miljøsertifisering
• ha fokus på energisparende tiltak
• sette fokus på de sosiale dimensjonen ved miljøforringelse, lokalt og globalt.

Kirkens Bymisjon driver også innsamling av tøy, sko og tekstiler er rekke steder i Norge. Innsamlingen bidrar til å skaffe mennesker utenfor våre landegrenser gode arbeidsplasser, det er miljøvennlig og bidrar med kjærkommen og god inntekt til vårt arbeid med barn, unge og voksne med ulike utfordringer i livet i nærområdene der vi jobber.