Miljøtiltak

Kirkens Bymisjons verdigrunnlag forplikter oss på å verne om miljøet og stå for en ansvarlig ressursforvaltning.

Dette er et uttrykk for solidaritet med hele det globale fellesskapet, og med kommende generasjoner. Vi vet at miljøødeleggelser ofte rammer sosialt marginaliserte og fattige grupper hardest.

Kirkens Bymisjon styrker stadig miljøperspektivet. Det skjer blant annet gjennom Miljøfyrtårnsertifisering av våre tiltak.

Vi vil kjennes ved:

• at vi i all vårt arbeid tar ansvar for miljøet, både av hensyn til vår samtid og kommende generasjoner

Derfor vil vi:

• gjennomføre miljøtiltak på alle våre virksomheter, med sikte på miljøsertifisering
• ha fokus på energisparende tiltak
• sette fokus på de sosiale dimensjonen ved miljøforringelse, lokalt og globalt.

Kirkens Bymisjon driver også innsamling av tøy, sko og tekstiler er rekke steder i Norge. Innsamlingen bidrar til å skaffe mennesker utenfor våre landegrenser gode arbeidsplasser, det er miljøvennlig og bidrar med kjærkommen og god inntekt til vårt arbeid med barn, unge og voksne med ulike utfordringer i livet i nærområdene der vi jobber.

Tiltak

Sted