Viktige tema på Arendalsuka

Vi er til stede på Arendalsuka for å sette ungt utenforskap, arbeidsinkludering, rus, rettshjelp, fattigdom og frivillighet på agendaen. Flere av arrangementene våre kan du følge på nett.

Vårt hovedarrangement:

 • Torsdag 14.00-15.00: Hvorfor har ikke skolen plass til alle? Se arrangement. Se livesending her.

 

Vi er medarrangør på følgende arrangementer:

 • Tirsdag 09-10: Barn bryr seg ikke om sektor – de vil ha hjelp (streames).Se arrangement
 • Onsdag 15-16: Hva skjer når aksepten for rusmidler øker? (streames). Se arrangement.
 • Onsdag 13-14: Ha rett, få rett. Oppfølging av forslag om ny rettshjelpslov (streames). Se arrangement.
 • Torsdag 12.30-13.30: Pårørende barn og unge (streames). Se arrangement. Se livesending her.

 

Alle arrangementene streames. Du finner mer informasjon om hvor de arrangeres og hvor sendingen kan sees på hvert enkelt arrangement.

Hele uka finner du også vårt mobile sykkeverksted på torget. Her kan du få sykkelen reparert, eller slå av en prat om arbeidsinkludering.

Vi gjester også andre arrangementer i løpet av uka. Du finner oss også i panelet på disse arrangementene:

 • Mandag 15-16: Bolig talt – Alle trenger et trygt og godt hjem (streames). Se arrangement.
 • Tirsdag 10-11: Hvordan inkludere flere i arbeidslivet.
 • Tirsdag 10-11: Er digital ekskludering egentlig smart? Se arrangement
 • Tirsdag 12.30-13.30: Få flere unge med i frivillige organisasjoner. Se arrangement
 • Tirsdag 13-14: Innovative anskaffelser – et redskap for sosial bærekraft. Se arrangement
 • Tirsdag 14-15: Hvordan jobber sosiale entrepenører med utenforskap. Se arrangement
 • Tirsdag 17-18: Klimasmarte penger til frivilligheten.
 • Onsdag 15-16: Få fart på frivilligheten når behovene øker. Se arrangement