Oslo bryter menneskerettighetene når folk må sove ute 

Kirkens Bymisjon mener at helt grunnleggende rettigheter blitt brutt i Norges hovedstad. Nå krever organisasjonen at det nye byrådet tar ansvar, slik at ingen må sove ute. 

Publisert: 04.12. 2023

Kirkens Bymisjon tilbyr akuttovernatting hele året, og tar størstedelen av regningen, til tross for at det er kommunens ansvar. Kapasiteten er imidlertid langt mindre enn behovet, hvilket gjør at sengene noen ganger må bli fordelt ved loddtrekning. Marit Nybø leder arbeidet, og sier tålmodigheten med politikerne er tynnslitt. 

– Her i Norges hovedstad – byen med det store hjertet – må folk sove ute på iskalde fortau. Ikke bare er det hjerterått, det er brudd på menneskerettighetene.  Dette har vi vært tydelige på i årevis, men lite har skjedd i rådhuset. 

Foto: Kirkens Bymisjon

Går ut over fysisk og psykisk helse  

Idét det blir minus ti eller kaldere, åpner kommunen et nødtilbud med feltsenger i stor sal. Nybø opplyser at det ikke er nok: 

– Vi som bare må gå utendørs fra buss eller bane til kontoret vet at også minus sju er kaldt. Det er det også om det er noen varmegrader. Dessuten handler et trygt sted å sove om mer enn å holde kulden unna. Du er svært sårbar når du legger deg ned for å sove utendørs. Du er mer utsatt for vold og tyveri ute, så det går på helsa løs både fysisk og psykisk.  

Nå krever altså Kirkens Bymisjon handling, og setter sin lit til at det nye byrådet vil ta menneskerettslige forpliktelser på alvor. 

Rødt har fremmet et verbalforslag om at Oslo kommune tar ansvar for å øke kapasiteten for akuttovernatting året rundt. Det skal opp i finansutvalget i Oslo bystyre torsdag 7. desember, og voteres over i bystyret 13. desember.

Kirkens Bymisjon lanserte en rapport om bostedsløshet tidligere i år, der disse kravene ble fremmet: 

  • Det trengs en klarere regulering av EU-migranters sosiale rettigheter i Norge. 
  • Alle må få tilgang til akuttovernatting. 
  • Arbeidsinnvandrere må inkluderes i velferdssystemet og boligsosiale tiltak for denne gruppa må styrkes. 

Presse

Marit Nybø, avdelingsleder i Kirkens Bymisjon | 95926083 | pressefoto Foto: Kirkens Bymisjon

Ann Hege Skogly | kommunikasjonsrådgiver | 93467352 | a@bymisjon.no