Bamsehiet er et åpent møtested på ettermiddagstid for barn fra 4-12 år, sammen med foreldre eller en annen omsorgsperson.sammen med

Aktivitetsplan våren 2018 (pdf)

Her er åpningstider sommeren 2018 for Åpen barnehage og Bamsehiet

De som kommer til Bamsehiet skal føle seg velkommen. Ansatte og familiene skal sammen bidra til å skape et inkluderende og hyggelig miljø for alle. Bamsehiet er storfamilien for mange. Barn og voksne knytter nye kontakter, og noen får venner for livet. Voksne og barn blir kjent gjennom lek, prat, middag og ulike aktiviteter. Hvert semester lages en aktivitetsplan som viser aktiviteter de ulike dagene; lek for alle, matlaging, forming. Fellesskapet rundt middagsmåltidet er viktig. Vi legger til rette for gode møter og fellesopplevelser som styrker samspillet innad i familien og mellom familier. Barn kan få leksehjelp hvis de ønsker det.

Vi tilbyr ferieturer og kortere overnattingsturer, og familier får tilbud om å delta på kulturelle aktiviteter. Bamsehiet er et fargerikt fellesskap. Vi har mange norske familier og ca 50 % familier med innvandrerbakgrunn. I 2016 hadde vi familier fra 36 ulike nasjoner.