Velkommen til Bamsehiet!

Bamsehiet er et åpent møtested på ettermiddagstid for barn, sammen med foreldre eller en annen omsorgsperson.

Hvem er vi?

Bamsehiet er et åpent møtested på ettermiddagstid for barn, sammen med foreldre eller en annen omsorgsperson.

Vi har begrenset antall plasser hver gang. Meld dere på via vår Facebookside. Skriv antall barn og voksne, og hvilken dag det gjelder.

Bamsehiet i sentrum (Kong Oscarsgate 62)  er åpen tirsdag kl. 16-18:30. OBS: I like uker (uke 2, 4 etc) er vi åpen for barn 4-12 år. I ulike uker/ oddetallsuker (uke 1,3 etc) er vi åpne for barn 0-12 år. Du kan nå oss på tlf. 55 33 07 33

Bamsehiet på Slettebakken (Joachim Lampesvei 5) er for barn i alderen 4-12 år, og er åpen onsdag kl. 16-18:30. Du kan nå oss på tlf. 469 81 230

Bamsehiet støttes økonomisk av Bergen kommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, og Stiftelsen Ulvsnesøy Skolehjem.

 

  • "Bamsehiet er et flerkulturelt og mangfoldig møtested der vi lærer av hverandre. Her er det greit å være annerledes. Alle snakker, eller prøver å snakke, norsk. Det er ikke så farlig at man ikke er så god. Det viktigste er å være seg selv, sier tiltakslederen."

    Åse Tveit Christiansen
  • "Bamsehiet er et sted hvor familiene kan få en pause fra alt som foregår. Det høres kanskje litt banalt ut, men de gode øyeblikkene vi skaper her er verdt å ta vare på. Det viktigste er at barna har det godt og trygt."


  • "Bamsehiet betyr veldig mye både for meg og jenten min. Vi har fått et større nettverk, og blitt kjent med folk fra mange forskjellige kulturer. Ingen dømmer en, her er det åpent hus uansett. Vennene vi har fått her treffer vi ellers også. Spesielt turene gjør at man kommer tett innpå folk, sier en av mødrene som besøker Bamsehiet."