Fellesskap, samhold og glede

Bamsehiet er et åpent møtested på ettermiddagstid for barn fra 4-12 år, sammen med foreldre eller en annen omsorgsperson.

De som kommer til Bamsehiet skal føle seg velkommen. Ansatte og familiene skal sammen bidra til å skape et inkluderende og hyggelig miljø for alle. Bamsehiet er storfamilien for mange. Barn og voksne knytter nye kontakter, og noen får venner for livet. Voksne og barn blir kjent gjennom lek, prat, middag og ulike aktiviteter. Hvert semester lages en aktivitetsplan som viser aktiviteter de ulike dagene; lek for alle, matlaging, forming. Fellesskapet rundt middagsmåltidet er viktig. Vi legger til rette for gode møter og fellesopplevelser som styrker samspillet innad i familien og mellom familier. Barn kan få leksehjelp hvis de ønsker det.

Vi tilbyr ferieturer og kortere overnattingsturer, og familier får tilbud om å delta på kulturelle aktiviteter. Bamsehiet er et fargerikt fellesskap. Vi har mange norske familier og ca 50 % familier med innvandrerbakgrunn. I 2017 hadde vi familier fra 33 ulike nasjoner.

Her kan du lese en artikkel om Bamsehiet

  • "Bamsehiet er et flerkulturelt og mangfoldig møtested der vi lærer av hverandre. Her er det greit å være annerledes. Alle snakker, eller prøver å snakke, norsk. Det er ikke så farlig at man ikke er så god. Det viktigste er å være seg selv, sier tiltakslederen."

    Åse Tveit Christiansen
  • "Bamsehiet er et sted hvor familiene kan få en pause fra alt som foregår. Det høres kanskje litt banalt ut, men de gode øyeblikkene vi skaper her er verdt å ta vare på. Det viktigste er at barna har det godt og trygt."


  • "Bamsehiet betyr veldig mye både for meg og jenten min. Vi har fått et større nettverk, og blitt kjent med folk fra mange forskjellige kulturer. Ingen dømmer en, her er det åpent hus uansett. Vennene vi har fått her treffer vi ellers også. Spesielt turene gjør at man kommer tett innpå folk, sier en av mødrene som besøker Bamsehiet."