Barn av innsatte er et tilbud for barn som har en forelder i fengsel. Hvert år opplever 6000 – 9000 barn i Norge å få en forelder i fengsel. Barne- og familiearbeidet i FRI ønsker å gi god og nyttig informasjon til barn og unge som har en mamma eller pappa i fengsel.

Mange barn og unge har mange spørsmål rundt hva et fengsel er, om det er flere som har en forelder i fengsel og om hvordan det er å besøke mamma eller pappa i fengsel. Barna kan oppleve en usynlig straff og mister kontakten med den fengslede forelderen. Det kan ofte være både skyldfølelse og skam knyttet til det å ha en forelder i fengsel.

Barn av innsatte i Drammen tilbyr følgetjeneste, familieaktiviteter, foreldreveiledning og samtaler – både for barn(a) og foreldrene. Alle tilbud/tjenester er gratis.

Tilbud for barn som har en forelder i fengsel:
– Familieaktivitet annen hver uke. F.eks.: Kino, bowling, turer, klatring, teater eller sportsaktiviteter. Deltakelse på aktivitet er gratis.
– Åpen kveld hver onsdag fra klokken 15.30 til 20.00. Her kan du stille spørsmål om hvordan det er i fengsel, snakke om hvordan du har det eller det du selv ønsker omhandlende det å ha en forelder i fengsel. Barn av innsatte kan også kontaktes på telefon eller e-post.
Følgetjeneste.

Tilbud for voksne med barn som har en forelder i fengsel:
– Familieaktivitet annen hver uke. F.eks.: Kino, bowling, turer, klatring, teater eller sportsaktiviteter. Deltakelse på aktivitet er gratis.
– Følgetjeneste for barn som skal på besøk til forelder i fengsel.
– Foreldre, – og familiesamtaler.
– Informasjon om fengsel, barn med forelder i fengsel og deres behov, reaksjon osv.
– Bistand i kontakt med skoler og aktuelle instanser barn(a) er i kontakt med.

Tilbud for andre aktører:
– Informasjon og foredrag om hva som er viktig for barn med en forelder i fengsel. Dette gjør vi på skoler, i fengsler, BUP eller for andre aktuelle aktører som ønsker og har nytte av det.