Bli samarbeidspartner

Bli med å skape endringer! Våre samarbeid begeistrer og gir resultater – både i bedriften og for mennesker i byen!

Samarbeid med næringslivet og andre samfunnsaktører er en vesentlig brikke i Kirkens Bymisjons arbeid. For våre strategiske samarbeidspartnere er samarbeidet også blitt en viktig brikke i bedriftens kulturbygging og dens samfunnsoppdrag. Sammen får vi til endringer i samfunnet og for enkeltmennesker, som ingen av oss ville fått til på egen hånd. Eksperter på samfunnsansvar kaller det Creating Shared Value; å skape den triple bunnlinjen sammen. Vi erfarer at samarbeidene muliggjør at 1+1=3.

Med Kirkens Bymisjon har vi fått mulighet til å samarbeide om å løse viktige samfunnsutfordringer og skape verdier for partene, enkeltmennesker og for samfunnet, som vi vanskelig ville fått til hver for oss. Samarbeidet har vært svært positivt.Margrete Guthus, partner i Deloitte

For Kirkens Bymisjon gir samarbeidet tilgang til verdifull kompetanse, ressurser og nettverk. Sammen tenker vi nytt om løsninger på noen av samfunnets utfordringer. Våre partnere fryder seg over å være med å gjøre en viktig forskjell, og samtidig utvikle bedriftens bærekraft og samfunnsansvar på en konkret og engasjerende måte.

Samarbeidspartnerne våre melder tilbake at samarbeidet gjør dem attraktive i kampen om de beste hodene; unge jobbsøkere utfordrer ofte bedriften på samfunnsansvar. De melder også at det å jobbe tett med Kirkens Bymisjon gir perspektiver og en unik kompetanse tilbake som er utviklende både for den enkelte og for bedriften. Og selvsagt er det gøy å kunne skryte av det vi får til sammen overfor kunder og andre. Men mest verdifullt er resultatene man kan se og føle på i nærmiljøet, på vei til jobb.

Kirkens Bymisjon skreddersyr samarbeidsavtaler til satsingsområder og bærekraftmål som begge parter har interesser i, lokalt eller nasjonalt. Sammen sørger vi for strategisk forankring i bedriftens ledelse og organisasjon og vi tilrettelegger for relasjonsbygging mellom samarbeidspartnerne. Medarbeidernes engasjement styrkes når den enkelte også får stifte bekjentskap med arbeidet og oppleve de konkrete resultatene i nærmiljøet.

Bildet er tatt innenfra en bil. I åpningen til vinduet ser vi to arbeidskarer somhar armene rundt hverandre.
Samarbeid skaper verdi og entusiasme hos både giver og mottaker!

Kirkens Bymisjon er en åpen og inkluderende organisasjon som arbeider og ansetter folk på tvers av bakgrunn, livssyn, legning og kultur. Vi jobber med å avdekke og lindre nød i byer over hele Norge og samarbeider bredt for å påvirke og endre samfunnet og situasjonen til den enkelte som opplever livet og hverdagen som tøff og utfordrende.

Våre partnere fra næringslivet opplever at et gjensidig samarbeid skaper verdier og entusiasme begge veier. Både kunder og ansatte er opptatt av at bedriftene bidrar til samfunnet og viser dette gjennom et tydelig engasjement. Bedrifter som har et strategisk fokus på sitt samfunnsansvar og samarbeider med Kirkens Bymisjon, sier at dette i mange sammenhenger også gir forretningsmessig verdiskapning.

Her er en oversikt over alle våre tiltak.

Ønsker dere å høre mer om et samarbeid med Kirkens Bymisjon? Ta kontakt!