Bli sam­ar­beids­partner

Bli med å skape endringer som engasjerer og begeistrer - i byen og bedriften!

Samarbeid med næringslivet og andre samfunnsaktører er viktig i Kirkens Bymisjons arbeid for å avdekke og lindre nød, og for å endre det som bidrar til at mange mennesker har det veldig tøft i samfunnet vårt. Sammen med bedrifter som bidrar med kompetanse, nettverk, og økonomiske og menneskelige ressurser blir vi bedre i stand til å skape resultater og få til endring.

Bedriftene på sin side har egne ambisjoner for samarbeidet. Vi skreddersyr alltid våre næringslivssamarbeid til den enkelte bedrift, med vekt på hva bedriften ønsker å oppnå med samarbeidet. På den måten sikrer vi strategiske og gode samarbeid som gir resultater både for bedriften, samfunnet og for enkeltmenneskene Kirkens Bymisjons oppdrag retter seg mot.

Samarbeid skaper verdi og entusiasme hos både giver og mottaker!

Våre partnere fra næringslivet opplever at et gjensidig samarbeid skaper verdier og entusiasme begge veier. Både kunder og ansatte er opptatt av at bedriftene bidrar til samfunnet og viser dette gjennom et tydelig engasjement. Bedrifter som har et strategisk fokus på sitt samfunnsansvar og samarbeider med Kirkens Bymisjon, sier at dette i mange sammenhenger også gir forretningsmessig verdiskapning.

Les mer om bedrifters samfunnsansvar (CSR)

Ønsker dere å høre mer om et samarbeid med Kirkens Bymisjon? Ta kontakt!