Bedrifters samfunnsansvar (CSR)

Stadig flere bedrifter knytter sitt samfunnsansvar opp til FNs bærekraftsmål. Bedrifter investerer ressurser, kompetanse og engasjement for å bidra til bærekraftsmålene, og mange velger å samarbeide med Kirkens Bymisjon for å oppnå målene.

Med Kirkens Bymisjon har vi fått mulighet til å samarbeide om å løse viktige samfunnsutfordringer på nye måter. Dette har skapt verdier for alle involverte, på en måte vi vanskelig ville fått til hver for oss.
(Margrete Guthus, partner i Deloitte)

Sammen får vil til mer enn vi gjør hver for oss! 

Vi skreddersyr alle våre strategiske samarbeid opp mot målsetningene den enkelte bedrift har satt seg. Mange ønsker å bruke samarbeidet til å engasjere medarbeiderne aktivt i tiltak som bidrar til å oppnå målene. De opplever en merverdi gjennom engasjerte medarbeidere og en styrket internkultur.

Næringslivet opplever i økende grad forventninger og krav om at bedriften viser et tydelig samfunnsansvar. Ut over å sørge for ryddighet i sin egen forretningsdrift og verdikjede, forventes det at bedriften bidrar til et bærekraftig samfunn. Dette kommer til uttrykk både gjennom tydeligere krav om rapportering fra myndighetenes side og fra forventninger i markedet, blant kunder og hos egne ansatte. Ved å samarbeide med Kirkens Bymisjon kan bedriften vise et tydelig samfunnsansvar som gir resultater i dets eget nærmiljø.

Ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift kan jobbe strategisk med bærekraft? Ta kontakt!