Creating Shared Value

Creating Shared Value, også kalt “2. generasjon samfunnsansvar”, legger vekt på å maksimere verdiskapningen for alle involverte. Dette knytter bedrifters samfunnsansvar tett til bedriftens egen forretning.

«Kirkens Bymisjon sitter med viktig kompetanse som mange andre aktører mangler, nemlig hva byutvikling og gode knutepunkter betyr for de svakeste gruppene i samfunnet»
Ståle Rød, administrerende direktør i Skanska

I strategiske samarbeid Kirkens Bymisjon har med bedrifter som knytter dette opp til sin kjernevirksomhet, blir det tydelig hvilke merverdier som skapes både for bedriften og for vårt oppdrag for menneskene i byen. Man snakker om å skape den triple bunnlinje sammen; lønnsomhet for mennesker, bedriften og planeten (de tre p’er: people, profit, planet).

Med noen av samarbeidspartnerne våre skaper vi felles verdier ved at bedriften tilbyr sin kompetanse til mennesker i Kirkens Bymisjons ulike tiltak. Dette bidrar til mestring og at enkelte tar grep i eget liv, noe som gir muligheter til videre vekst som ville vært vanskelig uten dette samarbeidet. Bedriftene opplever på sin side at de bl.a. blir mer attraktive i jakten på de dyktigste og engasjerte jobbsøkerne på arbeidsmarkedet.

Skanska er partner i nabosamarbeidet Bjørvika, der flere bedrifter i sentrumsområdet i Oslo har gått sammen om å skape et tryggere og bedre nærmiljø. Skanskas visjon er å bygge for et bedre samfunn, og selskapet ser derfor på samarbeidet med Kirkens Bymisjon som naturlig knyttet til egen kjernevirksomhet. Kirkens Bymisjon har deltatt på flere arbeidsmøter med bedriften så langt i samarbeidet. Skanskas ansatte sier de er stolte av å jobbe for en arbeidsgiver som tar samfunnsansvar.

Felles verdiskapning oppnår vi når alle partene i et samarbeid bidrar med det de er best på. Når vi samarbeider for å oppnå målene får vi til resultater vi ikke ville fått til hver for oss. Innovative løsninger som sosiale entreprenørskap, der bedrifter bidrar med sin forretningskompetanse og Kirkens Bymisjon med sin sosialfaglige kompetanse, til felles berikelse, er gode eksempler på dette.

Med kompetanse, økonomisk bidrag og et oppriktig engasjement, bidrar bedriftene til at flere mennesker får hjelp i en svært vanskelig situasjon. Et slikt samarbeid skaper gjensidige verdier, glede og inspirasjon.

Ønsker du å vite mer om hvordan din bedrift kan jobbe strategisk med samfunnsansvar? Ta kontakt!