Ålesund

Vi ønsker å være et sted der medmennesker, frivillige, bedrifter og aktører i byen sammen kan få bidra til å gjøre Ålesund til en varmere by. Gjennom våre tiltak gir vi barn og voksne et tilbud som bidrar til økt selvrespekt, fellesskap, håp og glede.

 • Vil du samarbeide med oss? Din bedrift kan gjøre en forskjell!

  Hvordan kan næringslivet og privatpersoner sammen bidra for å oppnå FNs bærekraftsmål?

  Samarbeid med næringslivet og andre samfunnsaktører er en vesentlig brikke i Kirkens Bymisjons arbeid. For våre strategiske samarbeidspartnere er samarbeidet også blitt en viktig brikke i bedriftens kulturbygging og dens samfunnsoppdrag.

  Sammen får vi til endringer i samfunnet og for enkeltmennesker, som ingen av oss ville fått til på egen hånd. Totalt sett kan vi gjøre byen til et bedre sted – for alle.

  Samarbeidsavtale

  Gjennom gjensidige og langsiktige avtaler ønsker vi å inspirere og engasjere våre samarbeidspartnere. Bedrifter kan støtte arbeidet vårt på flere måter; økonomisk støtte forankret i en avtale, tjeneste, gaver eller frivillig innsats.

  Denne støtten er helt uvurderlig for vårt arbeide. Det gjør oss i stand til å møte byens mange utordringer med gode og effektive hjelpetiltak.

  Ta kontakt dersom din bedrift er interessert i et samarbeid med oss. Vi kommer gjerne på besøk for en samtale om Kirkens Bymisjons arbeid, verdier og visjoner og muligheter for samarbeid.

  Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

Kontakt oss

Eva Bråland Sætre

Daglig leder

eva.braland.saetre@bymisjon.no

Anne Karin Zeitz

Virksomhetsleder

930 53 604

anne.karin.zeitz@bymisjon.no

Espen Ellefsen

Virksomhetsleder Skattkammeret

949 83 900

Espen.ellefsen@bymisjon.no

Ellen Lillevold

Leder Kaffeverkstedet Bønner

901 84993

ellen.lillevold@bymisjon.no

Monica Uggedal Longva

Leder Marked

911 13878

monica.longva@bymisjon.no