Ålesund

Kirkens Bymisjon er tilstede for mennesker som trenger det i Ålesund.

Vårt arbeid i Ålesund

Vi etablerte oss i Ålesund i 2013, og Kirkens Bymisjons arbeid er i stadig vekst. Vi vil bidra til verdighet og rettferdighet for enkeltmennesker og grupper i Møre.