Ålesund

Ålesund tilbyr voksne, barn og unge møteplasser som styrker den enkelte og fremmer økt deltagelse i samfunnet. Sammen med frivillige, næringslivet og andre aktører, skaper vi et varmere samfunn for alle.

 • Vil du samarbeide med oss? Din bedrift kan gjøre en forskjell!

  Hvordan kan næringslivet og privatpersoner sammen bidra for å oppnå FNs bærekraftsmål?

  Samarbeid med næringslivet og andre samfunnsaktører er en vesentlig brikke i Kirkens Bymisjons arbeid. For våre strategiske samarbeidspartnere er samarbeidet også blitt en viktig brikke i bedriftens kulturbygging og dens samfunnsoppdrag.

  Sammen får vi til endringer i samfunnet og for enkeltmennesker, som ingen av oss ville fått til på egen hånd. Totalt sett kan vi gjøre byen til et bedre sted – for alle.

  Samarbeidsavtale

  Gjennom gjensidige og langsiktige avtaler ønsker vi å inspirere og engasjere våre samarbeidspartnere. Bedrifter kan støtte arbeidet vårt på flere måter; økonomisk støtte forankret i en avtale, tjeneste, gaver eller frivillig innsats.

  Denne støtten er helt uvurderlig for vårt arbeide. Det gjør oss i stand til å møte byens mange utordringer med gode og effektive hjelpetiltak.

  Ta kontakt dersom din bedrift er interessert i et samarbeid med oss. Vi kommer gjerne på besøk for en samtale om Kirkens Bymisjons arbeid, verdier og visjoner og muligheter for samarbeid.

  Ta kontakt med oss for en uforpliktende samtale.

  Monica Longva
  Mobil: 911 13878
  Mail: monica.longva@bymisjon.no