Fredrikstad

Vi vil et samfunn der ethvert menneske blir møtt med respekt og opplever at man er like mye verdt, selv om vi er ulike og har ulike utfordringer.

I de åpne og lyse lokalene inntil byens Litteraturhus, kombineres kontorlandskap med sentralbord/resepsjon og bryggekapell for Kirkens Bymisjon. Ikke veldig store lokaler, men spenstige, synlige og inviterende. Ikke ulikt slik Kirkens Bymisjon ønsker å fremstå.

Kirkens Bymisjon startet vårt arbeid i Fredrikstad i 2004, og opplever stadig vekst.

Velkommen inn.

Her er næringslivet i Østfold som støtter Kirkens Bymisjon

Les mer