Fredrikstad

Vi vil et samfunn der ethvert menneske blir møtt med respekt og opplever at man er like mye verdt, selv om vi er ulike og har ulike utfordringer.

Vårt arbeid i Fredrikstad

I de åpne og lyse lokalene inntil byens Litteraturhus, kombineres kontorlandskap med sentralbord/resepsjon og bryggekapell for Kirkens Bymisjon. Ikke veldig store lokaler, men spenstige, synlige og inviterende. Ikke ulikt slik Kirkens Bymisjon ønsker å fremstå.

Kirkens Bymisjon startet vårt arbeid i Fredrikstad i 2004, og opplever stadig vekst.

Velkommen inn.

Her er næringslivet i Østfold som støtter Kirkens Bymisjon

Les mer