Halden

I Halden ønsker vi å bidra til at flere mennesker opplever deltagelse i samfunnet. Vi har fokus på gode møteplasser, fellesskap, samt arbeidsavklaring og sysselsetting.

Vårt arbeid i Halden

Arbeidsfelt

Følg oss på Facebook

Bilde av hjerter, et av Kirkens Bymisjons mest brukte symboler. Bilde

Bedrifter som støtter oss i Østfold

Kontakt

Adresse

Kontaktperson Halden

Fylkesadministrasjon Østfold