Haugesund

Kirkens Bymisjon er tilstede for mennesker som trenger det i Haugesund. Bli bedre kjent med arbeidet vårt her!

Sponsorlauget i Rogaland

Kirkens Bymisjon har etablert et sponsorlaug i Rogaland for å legge til rette for et godt samarbeid med næringslivet.

Les mer

Disse deltar i sponsorlauget

Kontakt oss

Silje Særheim

Seksjonsleder LEVE, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

90808416

silje.saerheim@bymisjon.net

Inge Takle Mæstad

Daglig leder, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

99550522

inge.takle.maestad@bymisjon.net

Helene Skeie Østhus

Seksjonsleder Ung og Inkludering, Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland

93612651

helene.osthus@bymisjon.net