Holmestrand

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Holmestrand.

Matkurven Holmestrand 

Lanserer Matkurven i Holmestrand

Holmestrand kommune, NAV, Holmestrand Næringsforening og Kirkens Bymisjon Vestfold har nå etablert prosjektet «Matkurven Holmestrand». Siden 2012 har Lisbeth Norhall samlet inn og delt ut mat til trengende og enslige i Holmestrand. På grunn av helsemessige årsaker blir dette avsluttet i år. Vedkommende har utfordret oss til å bringe stafettpinnen videre, og det er vi nå i ferd med å få på plass. Sammen med ovennevnte samarbeidspartnere tar Kirkens Bymisjon Vestfold avdeling Holmestrand over prosjektansvaret og bidrar til å videreføre-og utvikle dette arbeidet.

Et økende behov for matutdeling 

Frem til nå har 80 personer og familier benyttet seg av denne løsningen. Denne høsten og vinteren står mange norske husholdninger ovenfor større økonomiske utfordringer enn på lenge, og man opplever utrygghet. Særlig hardt rammes barnefamilier med lav inntekt over tid. En av ti norske barn befinner seg i denne gruppen. Tall fra 2020 viser at det er 470 barn som lever i husholdninger med vedvarende lavinntekt i Holmestrand.

Kirkens Bymisjon erfarer denne høsten at en helt ny gruppe familier tar kontakt, familier som inntil nå ikke har hatt problemer med økonomien. Denne endringen bekreftes i en helt ny rapport fra SIFO som viser at syv av ti familier nå sliter med å få endene til å møtes. Dessverre ser det nå ut til i at det er vanlige folks tur til å be om hjelp.

 Vi trenger hjelp til å hjelp

Gode krefter i Holmestrand har nå sluttet seg opp om dette prosjektet, og første etappe handler om å overlappe med eksisterende løsning slik at vi kan dele ut mat til de som trenger det mest inn mot vinteren. Fra nyttår vil det arbeides for å få på plass en ordning som gjør at vi kan oppskalere tiltaket og møte den etterspørselen vi frykter vil komme i 2023. Noe av det første som må på plass er å avdekke det reelle behovet, samt å rekruttere flere frivillige som kan bidra til å bringe maten frem. Vi trenger også noe økonomisk støtte til nødvendige investeringer som f.eks. frysebokser og transport. Kan din bedrift bidra økonomisk eller med praktisk bistand setter vi stor pris på dette. Ønsker du å hjelpe oss med å få Matkurven Holmestrand kan du vippse til #781253 eller benytte kontonr. 9481.11.18014 merk betalingen med «Matkurven Holmestrand».

Er du en bedrift som vil bidra på en eller annen måte kan du kontakte byleder Kirkens Bymisjon Holmestrand eller leder av Holmestrand Næringsforening, Line Mobråthen Rygh.

Marianne Bøe / 92 0192 99 / marianne@skbv.no

Line Mobråthen Rygh / 40 60 41 60 / line@holmestrandnf.no

Kirkens Bymisjon vil at mennesker i Vestfold skal erfare respekt, omsorg og tilhørighet. Kjernen i oppdraget vårt er å være til stede for mennesker som strever, og møte den enkelte med respekt og omsorg. Respekt betyr «å se nøye etter» eller «å se om igjen».

I våre daglige møter med mennesker erfarer vi at alle er mer enn du ser.

Kontakt oss

Kirkens Bymisjon Holmestrand

Marianne Bøe

Konstituert byleder

92 0192 99

marianne@skbv.no