Kongsberg

Kirkens Bymisjon Kongsberg ønsker å møte mennesker med at den enkelte alltid er mer enn det du ser.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon etablerte seg i Kongsberg i 2009.

Vi tilstreber å møte alle mennesker der hvor de er i livet – barn, ungdommer, voksne og eldre. Med de gleder og utfordringer dette måtte medføre i alle livets aspekter. Alle er likeverdige og like velkomne, uansett nasjonalitet, sivilstand, seksuell legning og bekjennelsestilhørighet.

Vårt oppdrag kan samles i ordene avdekke, lindre og påvirke.
Vi ønsker å avdekke nødens årsaker, lindre smerte og arbeide for en bedre og mer rettferdig fordeling i Kongsbergområdet.

Våre samarbeidspartnere