Kongsberg

Kirkens Bymisjon Kongsberg ønsker å møte mennesker med at den enkelte alltid er mer enn det du ser.

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen ble grunnlagt 1.desember 1997. Vi startet opp vårt arbeide på Kongsberg i 2009. Virksomheten ligger formelt under Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen og dens styre.

Vi ønsker å være en åpen og inkluderende stiftelse hvor alle er likeverdige. Vi tilstreber å møte alle mennesker der hvor de er i livet – barn, ungdommer, voksne og eldre. Med de gleder og utfordringer dette måtte medføre i alle livets aspekter. Alle er likeverdige og like velkomne, uansett nasjonalitet, sivilstand, seksuell legning og bekjennelsestilhørighet.

Vårt oppdrag kan samles i ordene avdekke, lindre og forandre.
Vi ønsker å avdekke nødens årsaker, lindre smerte og arbeide for en bedre og mer rettferdig fordeling i Kongsbergområdet.

Våre samarbeidspartnere