Kristiansand

Alle har behov for å bli sett og hørt. Det er viktig og godt å høre til i et fellesskap som er åpent, inkluderende og støttende. Kirkens Bymisjon er til for dette.

Alle mennesker har sin «bagasje» med opplevelser og erfaringer. På samme måte bærer alle på muligheten til et godt liv i kjærlighet og respekt, uansett hva vi måtte streve med. I Kirkens Bymisjon i Kristiansand ønsker vi å gi – hverandre og andre – mot til å leve og mot til å tro. Det er alltid mulighet! Arbeidet vårt sikter vi inn etter tre viktige verdier; – Likeverd, Mot og Mangfold!

Kirkens Bymisjon i Kristiansand har virksomheter flere steder i byen. Bymisjonssenteret og hovedkontoret finner du på Fiskebrygga.

Våre hovedmedspillere og samarbeidspartnere