Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Vårt arbeid i Oslo

Gode partnerskap som engasjerer og begeistrer

Sodexo: Skaper gode måltidsfellesskap

Sodexo og Kirkens Bymisjon jobber sammen mot sult og feilernæring blant dem som trenger det mest.

Bane NOR: Kirkens Bymisjon gjør stasjonen triveligere

Bane NOR Eiendom og Kirkens Bymisjon samarbeider om et tryggere og hyggeligere stasjonsmiljø.

Våre samarbeidspartnere

Våre partnere i næringslivet bidrar til å skape verdi og engasjement.