Oslo

Kirkens Bymisjon i Oslo er den eldste og største av bymisjonsstiftelsene, grunnlagt i Kristiania i 1855. Vi jobber i dag sammen med ca. 2000 frivillige på over 100 ulike aktiviteter og tiltak for mennesker som trenger det i Oslo.

Vårt arbeid

Sentrale dokumenter

Gode partnerskap som engasjerer og begeistrer

Söderberg & Partners: Vi føler vi er med på noe virkelig bra

Samarbeidet med Kirkens Bymisjon skaper stort internt engasjement.

NorgesGruppen: Samarbeidet er vinn–vinn

Ved å fokusere samarbeidet med Kirkens Bymisjon på mat og måltidsfellesskap, hjelper NorgesGruppen andre samtidig som de kommer nærmere egne målsetninger.

Vestre: Ingen er for små til å utgjøre en forskjell

Vestre og Kirkens Bymisjon deler visjonen om å inkludere flere i samfunnet.

Våre samarbeidspartnere

Våre partnere i næringslivet bidrar til å skape verdi og engasjement.