Stavanger

Kirkens Bymisjon er til stede for mennesker som trenger det i Stavanger. Vår visjon er at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Bli bedre kjent med arbeidet vårt her.

Sponsorlauget i Rogaland

Kirkens Bymisjon har etablert et sponsorlaug i Rogaland for å legge til rette for et godt samarbeid med næringslivet.

Les mer

Kontakt oss

Inge Takle Mæstad

Daglig leder, Rogaland

99 55 05 22

inge.takle.maestad@bymisjon.net

Karen Gjersdal Wolden

Kommunikasjons- og markedsansvarlig, Rogaland

994 62 774

karen.wolden@bymisjon.net