Trondheim

Med rundt 700 frivillige og over 20 ulike virksomheter og prosjekter er Kirkens Bymisjon til stede for mennesker som trenger det i Trondheim. Bli bedre kjent med arbeidet vårt her!

Frivillighetens år 2022

Frivillige medarbeidere er "gullet" i Kirkens Bymisjon, vi setter veldig stor pris på alle sammen. Her får vi hilse på Anne Lisbeth, som er frivillig i Kirkens Bymisjon kafé, Levanger. Denne kafeen er et møtested og en aktivitetskafé med mye på programmet, som for eksempel barselskafé, studentfrokost, allsang med mer. Følg gjerne "Kirkens Bymisjon kafé, Levanger" på Facebook for informasjon om det som skjer. Her er en kort introduksjon av Anne Lisbeth:

Frivillighetens år 2022

Home-Start Familiekontakten (HSF) er et familiestøtteprogram for småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder. Programmet går ut på at den frivillige besøker familien i to til fire timer i uken i en avgrenset periode. Vi er et lavterskeltilbud som utløser mye positivitet og hindrer mange kriser. I tillegg er det sosialt å være frivillig, man møter andre mennesker og får et annet nettverk. Tre ord som ble understreket gjennom samtalen med Monica, var «takknemlighet, tillit, og hjertet». Monica er «storbarnsmor» og fylkesaksjonsleder for TV-aksjonen i Trøndelag. I perioden hun var frivillig for en familie, var hun med på å feire 1-årsdagen til barnet. Klikk og les samtalen vi hadde med henne.

  • Samarbeidspartnere

    Gode samarbeidspartnere i næringslivet gjør oss i stand til å møte regionens mange utfordringer med gode og effektive tiltak.

    Les mer her!
  • Frivillige

    Vi trenger frivillige til mange av våre tiltak. Vil du bli frivillig hos oss?

    Meld deg som frivillig her!

Gjenbruksbutikk

Vår butikk i Fjordgata 9B sørger for både gjenbruk og verdifull arbeidstrening.

Mer om butikken