Nattverdsbordet og matbordet hører sammen!

Kirkens Bymisjon i Tromsø sitt kapell ligger i kaféen, og kaféen befinner seg i kapellet. De to rommene beveger seg over i hverandre og vi er ikke så opptatt av hvor det ene begynner og hvor det andre slutter.

Ved alteret er du velkommen til å tenne lys for noe som berører deg. Her er rom for sinne, klage, bønn, stillhet og glede. Hele deg – hele livet.

Kapellet er også, i tillegg til å være vigslet av vår egen biskop, vigslet til bruk som russisk-ortodoks kirke – som Hellige Nikolai kapell. Ortodokse gudstjenester feires ved besøk av prest fra Trondheim.

Hver tirsdag kl. 14:00 er det Hverdagsbønn i Bymisjonskapellet. Midt i en travel hverdag kan du komme til kapellet, sette deg ned, synge en salme, be en bønn, tenne et lys eller bare være stille i Guds nærvær.

Ta kontakt dersom du er interessert i mer informasjon om å avholde gudstjeneste i kapellet.