Bymisjonssenteret i Ålesund skal være et møtested for alle byens mennesker.

I det vakre bygget som tidligere huset Metodistkirken, skal byens innbyggere få tilbud om god og rimelig mat og enda viktigere: De skal bli møtt med respekt og forventning. Respekt for den man er og forventning til de ressurser man har.

Vi skal invitere til et trygt felleskap der alle skal bli sett og gitt muligheter for utfoldelse.

På Bymisjonssenteret skal alle være velkomne uavhengig av bakgrunn, religion, og livssituasjon.

Vi vil gjøre byen romsligere!

Kafè

På Bymisjonskafèen skal vi tilby god, hjemmelaget og næringsrik mat. Men minst like viktig som maten, er felleskapet som oppstår når mennesker deler et måltid. Gode samtaler gir mot og styrke til å ta fatt på vanskelige endringer i livet. Det sosialfaglige arbeidet til dyktige ansatte skal ha plass, samtidig som hjertevarmen og engasjementet til frivillige medarbeidere skal sette sitt tydelige preg på atmosfæren.

Verksteder

Vi trenger alle å føle oss nyttige. På Bymisjonssenteret skal det være rom for mennesker som av ulike grunner ikke finner plass i det ordinære arbeidslivet. Vi skal legge til rette for at mennesker med vekslende dagsform kan bidra i kafèdriften, på verksteder og i andre arbeidstreningstiltak. Vi ønsker å skape sammenhenger og aktiviteter som kan romme den enkelte og bekrefte personens verdi og ressurser. Dagene blir forutsigbare, mestringsfølelsen god og fellesskapet trygt.

Aktiviteter og arrangementer

  • Kulturarrangementer med høy kvalitet på scena og lav terskel i døra.
  • Årlig gratis julekonsert.
  • Hverdagsmesser med gratis suppeservering og felleskap
  • Åpne feiringer i forbindelse med høytider.
  • Et sted å bidra som frivillig.