Møteplassen i Bymisjonssenteret

Hver 2. mandag i måneden inviterer vi til samtaler med erfaringsutveksling og faglig innhold.

Møteplassen er en arena for erfaringsutveksling med faglig innhold. Alle interesserte og de som er berørt kan få informasjon om rettigheter, om tilgjengelige tjenestetilbud samt øke kunnskapen om psykisk helse og rus.

Hver 2. mandag i måneden inviterer vi til Møteplassen i Bymisjonssenteret.

Det serveres vafler og kaffe og møtene er åpen for alle!

Arrangementene er et samarbeid mellom Mental Helse, LPP og Kirkens Bymisjon. Månedens tematikk annonseres på Facebook.

Kontaktpersoner:

Arild Kvamme, tlf: 962 29 688

Eva-Brit Langva, tlf: 401 08 172

Anne Karin Zeitz, tlf: 930 53 604