To dager i uken er det tilbud om dusj og vask av tøy for fattige tilreisende i Drammen.

Begge tilbudene er gratis. På dusjtilbudet er det også mulig å motta rent undertøy, prevensjon og bind. Tøy som skal vaskes levers inn til miljøarbeider på stedet. Det utleveres da normalt sett renvasket i nummerert pose ved neste gangs benyttelse av dusjtilbud.

Kirkens Bymisjon har også disse tilbudene til fattige tilreisende EØS-borgere:

  • Akuttovernatting i vinterhalvåret
  • Rom for arbeid – lavterskel arbeidstiltak for fattige tilreisende EØS – borgere.
  • Søndagskafé og språkopplæring.