Enga

Strukturerte rammer og fokus på den enkeltes ønsker og behov.

Enga er en omsorgsinstitusjon for mennesker som på grunn av langvarig rusavhengighet, har behov for medisinsk oppfølging, praktisk bistand og rehabilitering. Vi skal bidra til økt mestring av livssituasjonen og redusere bruk av rusmidler. Vi holder til i skjermede omgiv

  • Vårt tilbud

    Faste aktiviteter og tett oppfølging fra fagpersonell. Vi har langtidsplasser og er døgnbemannet.

    Les mer
  • Hvem vi er til for

    Vår målgruppe er personer med langvarig rusavhengighet, uavhengig av hvilke rusmidler det dreier seg om.

    Les mer