Hva vi tilbyr

Enga tilbyr strukturerte rammer og fokus på den enkeltes ønsker og behov.

På Enga er det kompetente og erfarne medarbeidere som, sammen med beboer, finner ulike alternativer og nye løsninger på den enkeltes utfordringer.

Engas beliggenhet sentralt i Oslo gir beboerne mulighet til å beholde nærmiljø og nettverk, og beliggenheten letter også samarbeidet med eksterne samarbeidspartnere. Enga samarbeider med bydel og andre aktører for å finne det beste botilbudet for den enkelte. Enga eies og drives av Kirkens Bymisjon, på oppdrag for Oslo Kommune.

 • Langtid, 35 heldøgnsplasser. 4 av plassene er i egne selvstedige botreningsleiligheter.
 • Døgnbemannet.
 • På Enga har vi tverrgaglig kompetanse. Hos oss jobber det  sykepleiere, sosionomer, vernepleiere, hjelpepleiere, kriminolog og omsorgsarbeidere.
 • Vi har egen tilsynslege som kommer en dag i uken.
 • Medisinutdeling 4 ganger per dag, mulig å få utdelt metadon/subutex på huset.
 • Sårstell av sykepleier på huset en dag i uken.
 • Helsestasjon drevet av sykepleier på huset to ganger i måneden.
 • Det serveres 4 måltider hver dag i felles spiserom, det er små tekjøkken på alle avdelinger.
 • Faste aktiviteter ukentlig, bingo, kreativt verksted, trim, og kaffe på loftet.
 • Vi reiser på sommer- og vinterferie, og handleturer til Sverige. Vi arrangerer jevnlig andre aktiviteter som kino, bowling og andre turer.

Målgruppe

 • Du som har behov for døgnkontinuerlig oppfølging.
 • Du som har hatt et liv preget av langvarig rusmiddelbruk.
 • Du som har somatiske og/eller psykiske helseplager.

Hvordan søker du om plass?

Send søknad via velferdsetatens sider