For verdighet og fellesskap

Englefabrikken tilbyr dagsarbeid til kvinner som av ulike årsaker ikke kan være i ordinært arbeid.

Her finner du oss
En blå engel laget på Englefabrikken i Bodø henger i vinduskarmen

Se våre produkter til salgs i nettbutikken

Se våre produkter