Enter Fritid tilbyr et bredt spekter av fritidstilbud innen kultur, friluft og trening til mennesker som har en rusfortid og er i en etterverns fase.

Hovedmålsetningen til Enter Fritid er å bidra til å øke evnen til å stå i relasjoner. Det gjelder relasjoner til familie, arbeidsgiver, kolleger, venner og andre miljøer som den enkelte ønsker å være en del av.

Døgnet har som kjent 24 timer. I hovedsak kan man si at 8 timer er relatert til arbeid/utdanning, 8 sover vi og de siste 8 er til «fri disposisjon». Vi tror det er veldig viktig å ha en aktiv fritid med gode medmennesker i hverdagen. Derfor har vi fokus på utvikling, mestring, engasjement og nettverksbygging for å forebygge tilbakefall, isolasjon, ensomhet og rus.

Tilbudet er for mennesker som er i medikamentfri rehabilitering eller tilknyttet LAR (Legemiddelassistert rehabilitering).

Våre aktiviteter:

  • Kultur

    Mandagskro, IK-Start kamper, strikkekafe, kor, kulturgruppa (kino, Kilden, utstillinger), JEnter, Fritidsakademiet


  • Friluft

    Friluftsliv, kajakk, ridning, jakt og fiske

  • Trening

    Halltrening, golf, svømming, yoga, sykling, crossfit, padel, klatring, løping