Enter Fritid tilbyr et bredt spekter av fritidstilbud innen kultur, friluft og trening til mennesker som har en rusfortid og er i en ettervernsfase.

Hovedmålsetningen med Enter Fritid er å bidra til å øke evnen til å stå i relasjoner. Det være seg relasjoner til familie, arbeidsgiver, kolleger, venner og andre miljøer den enkelte ønsker å være en del av. Døgnet har som kjent 24 timer. I hovedsak kan man si at 8 timer er relatert til arbeid/utdanning, 8 sover vi og de siste 8 er til «fri disposisjon». Vi tror det er veldig viktig å ha en aktiv fritid med gode medmennesker i hverdagen. Derfor har vi fokus på utvikling, mestring, engasjement og nettverksbygging for å forebygge tilbakefall, isolasjon, ensomhet og rus.

Tilbudet er for mennesker som er i medikamentfri rehabilitering eller tilknyttet LAR (Legemiddelassistert rehabilitering).

Våre aktiviteter:

 • Kultur

  Start-kamper, Sportskro, Mandagskroa, Kino, Kunstutstillinger, Teaterforestillinger, Jenter, Kor, Strikkekafe.

 • Fritid

  Sykling, Klatring, Yoga, Halltrening, Langrenn, Løping, Padel, Crossfit, Golf, Svømming, Triatlon, Hest.

 • Friluft

  Friluftsturer, Skjærgårdsliv, Jakt og Fiske, Kajakk.

ENTER fritid er tett knyttet til ENTER jobb. Gjennom arbeidspraksis og fritidstilbud ønsker vi å legge til rette for:

 • opplevelse av trygghet og utfordring i forhold til det å ”ta verden i bruk” som rusfri
 • sosial tilhørighet og nye relasjoner
 • opplevelser som fører til nye historier å fortelle om seg selv
 • tro på et godt rusfritt liv
 • utfordring i forhold til deltakelse, personlig og faglig utvikling samt ansvar
 • følelse av mestring i forhold til arbeid og sosiale aktiviteter
 • gjennomføring av ulike prosjekter. Den gode følelsen med å ha vært med på å planlegge, gjennomføre og avslutte oppgaver.