Enter Fritid er et fritidstilbud til personer som vil etablere seg i en rusfri hverdag.

Enter fritid – en meningsfull rusfri fritid.

Gjennom et variert tilbud av fritidsaktiviteter innen friluftsliv, kultur og sport ønsker vi å tilby en mulighet til å bygge nye rusfrie nettverk. Målet er at meningsfulle fritidsaktiviteter i fellesskap med andre skal gjøre det lettere å mestre en rusfri hverdag og å forbli rusfri.

Hvem retter tilbudet seg til
Tilbudet er åpent for deg som har en rusfortid og er i gang med å etablere deg i en rusfri tilværelse.  Du kan være enten i medikamentfri rehabilitering eller tilknyttet LAR (Legemiddelassistert rehabilitering). Du kan ha vært rusfri en lengre tid eller du kan være i begynnelsen av en behandling.

Hva vi kan tilby
Våre aktivitetstilbud er en trygg rusfri arena for å kunne tilegne seg ny kunnskap, finne nye interesser eller plukke opp gamle.

Fritid er en av de viktigste stedene hvor vi blir kjent med nye mennesker. I vårt tilbud vil du både treffe mennesker som er i gang med å etablere en rusfri hverdag, og mennesker uten en rusfortid som er med fordi de brenner for sin aktivitet og ønsker å dele sin interesse i et fellesskap.

Du trenger ingen forkunnskaper for å bli med i de ulike aktivitetene og egenandelen er holdt lav slik at tilbudet er økonomisk tilgjengelig for alle.

Gjennom våre tilbud gis du rom til å prøve ut ulike aktiviteter for å finne en aktivitet som du trives med. Vi tilbyr et fellesskap der fokus ligger på aktivitet, engasjement og samhold fremfor rus.

Hva forventer vi
Enter Fritid skal være et rusfritt fritidstilbud. Det skal være et sted hvor du kan delta også i sårbare faser der avstanden til rus og rusmiljøet er viktig for deg. Det betyr at vi ikke bare forventer at du som deltaker er rusfri under selve aktiviteten, men at du også lever i en rusfri hverdag. Vi baserer oss på tillit. Alle som er med i aktiviteten har et felles ansvar for at Enter Fritid skal være et godt sted å komme.

Hvordan driftes aktivitetene
Aktivitetene arrangeres på kveldstid eller helger slik ta de lett kan kombineres med jobb eller skole. Aktivitetene driftes i felleskap av deltakere og frivillige. Vi vil etablere en liten ressursgruppe i hver aktivitet som vil ha hovedansvaret for å koordinere arbeidet. Frivillige, med eller uten ruserfaring, inviteres derfor inn til å ta et ekstra ansvar for den praktiske driften av aktiviteten.

Hvilke aktiviteter tilbyr vi
Vi arbeider kontinuerlig med nye aktivitetstilbud og ønsker oss derfor innspill fra deltakere til nye aktivitetstilbud.

Vi er nå i en prosjektfase og vil bygge opp tilbudet gradvis. Målet er å kunne tilby et bredt tilbud av aktiviteter innen friluftsliv, sport og kultur og forslag til aktiviteter er velkomne!

Ta gjerne kontakt for mer informasjon eller dersom du har spørsmål!