Vi er tiltaksarrangør for NAV og har 10 APS plasser (arbeidspraksis i skjermet virksomhet) og 8 VTA plasser (varig tilrettelagt arbeid).

Vi har også «åpne plasser» for mennesker som står langt unna det ordinære arbeidsliv og som av ulike grunner ikke kvalifiserer for APS og VTA.

Det er mellom 25 og 30 deltakere i ukentlig arbeidspraksis. I tillegg til arbeidspraksis deltar over 100 mennesker ukentlig i ENTER Fritid sine aktiviteter.

Gjennom arbeidspraksis og fritidstilbud ønsker vi å legge til rette for:

  • opplevelse av trygghet og utfordring i forhold til det å ”ta verden i bruk” som rusfri
  • sosial tilhørighet og nye relasjoner
  • opplevelser som fører til nye historier å fortelle om seg selv
  • tro på et godt rusfritt liv
  • utfordring i forhold til deltakelse, personlig og faglig utvikling samt ansvar
  • følelse av mestring i forhold til arbeid og sosiale aktiviteter
  • gjennomføring av ulike prosjekter. Den gode følelsen med å ha vært med på å planlegge, gjennomføre og avslutte oppgaver.