Et sted å høre til

Prosjektet er en utvikling av nye aktiviteter, der samskapning mellom offentlig og frivillig sektor står i fokus. Prosjektet kommer som et svar på at deltakere som i dag går på Arendal voksenopplæring ønsker et mer praksisnært kvalifiseringstilbud, og skolen ser at frivillig sektor kan være den del av løsningen.  Partnerne i prosjektet ønsker å legge til rette for at innvandrere og flyktninger kan få mulighet til å oppleve en styrket tilhørighet og deltagelse i lokalsamfunnet. Mange deltakere på Arendal voksenopplæring får liten mulighet til å snakke norsk annet enn det lille de får på skolen. Når de ikke får praktisert, opplever mange å glemme fort mye av det de lærer. I Et sted å høre til ønsker vi å skape vennskap og naturlige møtesteder hvor vi kan bruke språket og digitale hjelpemidler slik at vi husker dem resten av livet.

I prosjektet er vi på voksenopplæringen to dager i uka og på Kirkens Bymisjon tre dager. På formiddagen jobber vi med ukas tema. Vi leser bøker vi selv har laget med bilder vi tar mens vi jobber. Vi har både lyd og tekst i bøkene. Vi spiser lunsj sammen og prater masse rundt bordene. Etter lunsj går vi til de ulike arbeidsstasjonene: kjøkkenet, kaféen, Skattkammeret og Bazar bruktbutikk. Vi snakker med ansatte, frivillige og kunder. Vi bruker norsken vi jobber med i klasserommet og lærer stadig nye arbeidsoppgaver.