Familietid

Møtested for barnefamilier, hvor man kan bli kjent med andre, ha det hyggelig sammen og delta på aktiviteter og turer. Alle våre tilbud er gratis.

Familietid gir barnefamilier med barn i alderen 0-16 år muligheten til gode opplevelser, aktivitet sammen og måltidsfellesskap. Tilbudet er gratis og ønsker å fremme inkludering og positiv psykisk helse. Vi bruker nærmiljøet og våre hyggelige lokaler til turer og aktivitet hele året. Familietid stiller med aktivitetsansvarlige og frivillige, men foresatte har det hele og fulle ansvaret for sine barn under aktivitet.

Vi søker å skape inkludering gjennom å tilby en arena hvor barnefamilier kan møtes uten å bli forhindret av manglende kunnskap om mulige aktiviteter og/eller økonomiske utfordringer knyttet til dette.

Familietid er et fellesprosjekt mellom Kirkens Bymisjon og Røde Kors i Vestfold i partnerskap med Fylkeskommunen. Vi samarbeider også med Fjorden Sanitetsforening.

Kontakt og åpningstider:

Adresse: Kirkens Bymisjons lokaler i Dronningens gate 13.

Tirsdager og torsdager kl. 16.30 – 19.00

Søndagstur: 12.00 -15.00

Egne aktiviteter i skoleferiene.

Følg med på Facebook: https://www.facebook.com/FamilietidSandefjord

Kontaktinfo: sunniva@skbv.no / 476 90 226

Vi tilbyr alltid et gratis måltid under våre aktiviteter.