Feltsykepleien er et gratis helsetilbud for mennesker i aktiv rus over 18 år. Vi er samlokalisert med Møtestedet Haspa.

Feltsykepleien er fast bemannet med en sykepleier som har rusfaglig bakgrunn. Vi kan bistå med flere ulike tjenester som sprøytebytte, sårpleie, vurdering av helsetilstand.

Ellers er vi behjelpelig med å kontakte fastlege, NAV eller andre samarbeidspartnere.

Det er ikke nødvendig med timeavtale, men ta gjerne kontakt på telefon eller e-post.