Et lavterskel helsetilbud for mennesker med rus- og/eller psykiske utfordringer.

Tilbudet er gratis og vi har taushetsplikt.

Med lavterskel menes det at tilbudet skal være lett tilgjengelig. Det stilles ikke krav til rusfrihet og man kan være i aktiv rus når man møter hos feltsykepleie

Man kan komme innom uten timeavtale i Møtestedets åpningstid, utover dette må man ha avtale for å være sikret kontakt. Et møte med feltsykepleier er uforpliktende og du kan oppsøke tilbudet med alt av helseproblemer. Vi har et skadereduserende fokus og håper å bidra til mindre smitte og rusrelaterte sykdommer, færre overdoser og infeksjoner.  Vi kan i noen tilfeller sette inn tiltak der og da og i andre tilfeller tilby bistand til tannbehandling og følge til fastlege, NAV osv.

Feltsykepleien er bemannet med en sykepleier som har helsepersonells taushetsplikt. Kommuneoverlegen er medisinsk ansvarlig for tilbudet, og er sammen med seksjonsleder i Helse og Omsorg i Kongsberg kommune ansvarlig for oppfølging og kvalitetssikring.

Vi tilbyr:

  • Sprøytebytte
  • Utdeling av kondomer
  • Støttende samtale
  • Samtale og informasjon om helse
  • Vurdering av helsetilstand
  • Enkle tester, som CRP, urinprøver, graviditetstest, sjekke blodtrykk og blodsukker og enkle blodprøver
  • Sårtilsyn/stell.
  • Veiledning i trygg injeksjonsteknikk, rushygiene og smittevern
  • Informasjon om rusrelaterte helseproblemer

Mål

Tiltaket skal bidra til en bedret helsetilstand, livssituasjon og livskvalitet for den enkelte rusavhengige, deriblant å redusere risiko for infeksjoner og overdoser.

Feltsykepleien bidrar til å forebygge situasjoner, avlaste det ordinære hjelpeapparatet som for eksempel fastlege, legevakt og kommunehelsetjenesten, i tillegg til å være en kontakt inn i det offentlige hjelpeapparatet når det er behov.

Feltsykepleien er et ledd i kommunens tjenestetilbud for å gi et helhetlig, tilgjengelig, samordnet og individuelt tilpasset tilbud til rusavhengige.

Historikk

I 2008 inngikk Stiftelsen Kirkens Bymisjon Drammen et samarbeid med Kongsberg kommune om å etablere seg som en ideell organisasjon i Kongsberg. Feltsykepleien har inngått i dette samarbeidet og har vært finansiert med tilskuddsmidler fra Fylkesmannen, men fra 2018 har Kongsberg kommune lagt inn Feltsykepleien som et fast og varig tiltak i kommunens budsjett, – og handlingsprogram.

Et brennende hjerte for feltsykepleien

– Det beste med denne jobben er å føle at jeg betyr noe for de som trenger det. Selv om det er mye lidelser og tragiske skjebner gir den meg mye. Det er en berikelse og jeg blir takknemlig over det jeg har selv og ser ting på en annen måte, forteller feltsykepleier Even.

Les intervjuet med feltsykepleier Even