Her er et utdrag av de vanligste spørsmålene vi får fra de som tar kontakt med Feltsykepleien.

 • Har feltsykepleien taushetsplikt?
  JA! Om vi skal samarbeide med andre instanser kreves det et samtykke fra den enkelte.
 • Blir det registrert at jeg henter sprøyter?
  Nei, det blir ikke registrert på ditt navn at du benytter deg av sprøytebytte.
 • Kan feltsykepleien søke inn til rusbehandling?
  Nei, men vi kan bidra til kontakt med de rette instansene.
 • Koster det penger?
  Nei, alt er gratis
 • Må jeg bestille time?
  Nei, i åpningstidene til Møtestedet Haspa er det drop-in.
 • Kan hvem som helst gå dit?
  Det er i hovedsak for mennesker med rus- og/eller psykiske utfordringer
 • Kan feltsykepleien administrere medisiner?
  Nei, hovedsakelig administrer eller oppbevarer ikke feltsykepleien medisiner. I enkelte tilfeller, i samråd med lege, kan feltsykepleier bistå ved behov.