Rusfrie aktiviteter og nettverk er viktig i FRI.

Hva vi tilbyr

For å kunne bryte med gamle mønstre, er det viktig å ha noe å drive med. På Fri tilbyr vi rusfrie nettverk, arbeidstrening og en trygg bolig.

Bolig

Fri har en treningsbolig med 3 hybler. Her får løslatte egen hybel med tilgang til bad og kjøkken. I tillegg vil du finne felleskap gjennom andre deltakere, frivillige, tidligere innsatte (veiledere) og ansatte i Kirkens Bymisjon Drammen.

Etter en tid i treningsboligen eller direkte fra soning, flytter de som klarer seg bra, til en pilotleilighet i Drammen eller omegn. Kirkens Bymisjon leier/eier pilotleiligheter, som igjen fremleies til deltakeren.

I pilotleiligheten vil du fortsatt motta oppfølging fra veileder, frivillige, kollegaer og ansatte. Dermed får du tid til å jobbe for et varig og godt boforhold med oppfølging og veiledning. Det endelige målet er at du skal kunne kjøpe deg en egen leilighet gjennom Startlåns ordning til Kommunene/ Husbanken.

Arbeid

Vi har flere konkrete tiltak for at deltakerne skal komme ut i aktivitet eller lønnet arbeid:

  • Gjennom egen lavterskel arbeidstrening på en Kirkens Bymisjons arbeidstreningsarenaer.
  • I tiltak ved attføringsbedriften KB Utvikling og videre ut i ordinært arbeid.
  • Med aktører/bedrifter i næringslivet som vi samarbeider med.

Nettverk

Som deltaker i Fri, blir du invitert med på temakvelder, aktivitetskvelder, trening, felles måltider og andre eksterne aktiviteter.

I tillegg får du tilbud om å bli medlem i Fri. Vi arrangerer mange varierte aktiviteter gjennom året. Det kan være alt fra skigrupper, sykkelgrupper, middager, samarbeid med idrettslag og klubber, turer i skog og mark, løpegrupper, bowling, kino og bandygrupper.

 

  • Robert, tidligere deltaker på FRI Drammen.

    "- Jeg ønsket å være ferdig med livet jeg hadde levd, men jeg var ikke ferdig i hodet. Om jeg ikke hadde blitt tatt hånd om, er det ikke godt å vite hva som hadde skjedd. Fri har hjulpet meg til å holde meg i skinnet og bli rusfri. Kirkens Bymisjon har blitt en del av mitt nettverk og gitt meg muligheten til å hjelpe andre ut av et skeivt liv. "

    Robert
    Tideligere deltaker