Om oss

FRI er et tiltak fra Kirkens Bymisjon i Drammen, som tilbyr bolig, arbeid og et rusfritt nettverk til deg som løslates fra fengsel eller som har behov for ettervern etter rusbehandling.

Mange som kommer ut fra soning eller rusbehandling kan stå langt fra arbeidsmarkedet. De kan være sosialt ekskludert og ha problemer med å etablere seg i samfunnet på egenhånd.

Til FRI kan du komme om du ønsker å bryte med ditt gamle liv og ta tilbake en fullverdig plass i samfunnet.

Våre deltakere er personer som skal løslates fra fengsel, som er på §12 soning (straff i institusjon) og/eller som har vært i behandling i ettervern.

Det er fint om du har tilknytning til Drammensdistriktet eller ønsker å etablere deg her.

Dokumentert virkning

FRI er utformet etter en ide fra en tidligere innsatt. Vi gir en helhetlig og døgnkontinuerlig oppfølging slik at vi på best mulig måte kan møte dine utfordringer.

Fri er et samarbeid mellom mennesker med soningsbakgrunn og fagpersoner. Det bidrar til en unik mulighet for samspill mellom fag og erfaring, og fungerer veldig godt:

 

Resultater viser at 80% av deltakerne på Fri kommer seg i ordinært arbeid, i bolig og med et nytt nettverk.

 

Bli deltaker

Vi samarbeider med fengsler i region Sør. Vi besøker, tilrettelegger og motiverer innsatte som skal løslates. Rekrutteringen til FRI skjer i samarbeid med friomsorgskontorene og fengslene.

Du kan også selv melde din interesse. Gi beskjed til din primærkontakt i fengselet/institusjonen, eller ta kontakt med vår teamleder, som da koordinerer en veileder og besøk i fengsel.

Arbeidstrening

For å kunne bryte med gamle mønstre og miljø, er det viktig å ha noe å drive med. Derfor tilbyr vi våre deltakere arbeid og aktiviteter gjennom Kirkens Bymisjons mange arbeidstreningstiltak. Vår erfaring er at det da blir lettere å integrere seg i det ordinære  arbeidslivet.

Vårt hovedmål er at våre deltakere skal bli rehabilitert og få et godt videre liv som lovlydig borgere uten rus og kriminalitet. En annen målsetting er at barna deres skal få en bedre utvikling, slik at ikke den negative utviklingen i familien blir reprodusert og arvet.

Samarbeidspartnere

FRI er et stort samarbeid mellom tiltak som driftes av Kirkens Bymisjon, og statlige og kommunale instanser som: Kriminalomsorgen, kommunene, NAV, spesialisthelsetjenesten og Politiet. Næringsliv og andre organisasjoner er viktige bidragsytere og samarbeidspartnere, og arbeider også sammen med tidligere innsatte.

Vi samarbeider også med Egenutviklingsskolen, som tilbyr kurs for deg som har slitt med rusavhengighet der du kan få hjelp med motivasjon og endringsvilje.

For foreldre som er i soning, prøver vi å tilrettelegge for at de skal kunne opprettholde kontakten med barna. Kirkens Bymisjon i Drammen har tilbudene Barn av innsatte og Følgetjenesten for denne gruppen.

Bli frivillig hos oss?

Vi har flere frivillige på FRI om bistår med miljøarbeid i bolig og ved deltakelse på aktiviteter. Om du ønsker å bidra som frivillig på FRI får du tilbud om veiledning, og du er knyttet opp til Kirkens Bymisjon i Drammen sitt organiserte frivillighetsarbeid. Ta gjerne kontakt med oss!