Fri i Vestfold jobber for at du som slipper ut etter soning ikke begår ny kriminalitet og kan leve et liv du opplever som godt for deg og de rundt deg.

I Fri er det mennesker med soningsbakgrunn, fagpersoner og frivillige.

Fri tar utgangspunkt i din situasjon. Dersom du vil, hjelper vi deg med å nå dine mål. Det kan være bolig, jobb, nettverk, rusmestring eller kontakt med familien din.

Hvis du lurer på noe om Fri Vestfold – kontakt med Ole eller Birgitte på e-post eller telefon. Se kontaktinfo under.