FRI kan bistå med bolig, arbeid og rusfritt nettverk

Vi hjelper straffedømte som ønsker å bryte med sitt gamle liv og bidra positivt i samfunnet.

Ta kontakt med oss

FRI Vestfold kan bidra:

  • dersom du bor i Vestfold
  • hvis du er gjenganger
  • når som helst – vi er alltid tilgjengelig for deg

Vi kan hjelpe deg med å bygge et positivt nettverk, finne bolig og sysselsetting dersom du ønsker å holde deg borte fra kriminalitet og rus.

Hva vi gjør:

  • Vi kan snakke med deg før og etter løslatelse om hvordan du vil at livet skal bli.
  • Vi tar utgangspunkt i din situasjon og dine behov.
  • Vi møter deg den dagen du løslates.
  • Vi tilbyr nyttige nettverk.
  • Vi setter deg i kontakt med eksisterende tilbud.

Barneperspektivet i FRI:

  • Vi tilbyr kurs og grupper for innsatte om hvordan ivareta mamma- eller papparollen under soning.
  • Vi legger vekt på det enkelte barns behov, samtidig som foreldrenes integritet og myndighet opprettholdes.